Menu Zavřeno

Velitelství CGV

Štáb Střední skupiny vojsk sídlil v Milovicích v areálu, skládajícím se z několika budov, včetně 4 korpusů, podzemního velitelského stanoviště, pitevny, výcvikového střediska tankistů pod vodou, později i počítačového centra.

Velitelé Střední skupiny vojsk byli následující:

Genpor. A. Majorov 1968-1972

Genpor. I Těniščev 1972-1976

Genpor. D. Suchorukov 1976-1979

Genplk. D. Jazov 1979-1980

Genplk. G. Borisov 1981-1984

Genmjr. V. Jermakov 1984-1987

Genpor. E. Vorobjov 1987-1991

Pod přímé velení a organizační zajištění štábu Střední skupiny vojsk spadaly následující útvary v počtu 153 různých organizačních jednotek.

Polní velení 38. samostatné armády полевое управление 38-ой отдельной армии – ПУ 38 ОА в/ч пп 06029 Milovice
Zvláštní oddělení KGB 38. samostatné armády особый отдел КГБ 38-ой отдельной армии – ОО КГБ 38 ОА в/ч пп 64179 Milovice
Štáb Střední skupiny vojsk штаб Центральной группы войск в/ч пп 34780 Milovice
259. samostatný prapor ochrany a zabezpečení CGV 259-й отдельный батальон охраны и обслуживания ЦГВ – 259 обоо ЦГВ в/ч пп 87579 Milovice
Spojovací uzel záložního velitelského stanoviště „Jasyr“ узел связи запасного командного пункта „Ясир“, УС ЗКП „Ясырь“ в/ч пп 41601 Velký Hlavákov
Rekreační areál velitele CGV база отдыха командующего ЦГВ Ledce – Kačerovna
Vojenská komandatura Praha Военная комендатура Praha – Pohořelec
75. vojenská komandatura 75-я Военная комендатура в/ч пп 30209 Milovice
304. samostatný prapor vládního spojení KGB SSSR 304-й отдельный батальон правительственной связи КГБ СССР – 304 об ПС КГБ СССР в/ч пп 15251 Milovice
43. samostatný pluk vládního spojení KGB SSSR 43-й отдельный полк правительственной связи КГБ СССР – 43 оп ПС КГБ СССР в/ч пп 62403 Milovice
1672. polní spojovací uzel GŠ 1672-ой полевой узел связи ГШ – 1672 ПУС ГШ в/ч пп 29707 Lutín
personální oddělení CGV управление кадров ЦГВ, , в/ч пп
42161
Milovice
velení průzkumu CGV – průzkumné
oddělení štábu CGV – GRU
разведуправление ЦГВ – Разведывательный отдел штаба ЦГВ – ГРУ в/ч пп 46478 Milovice
spojovací uzel „Galagan“ velení
průzkumu CGV
узел связи „Галаган“ разведуправления ЦГВ –
УС „Галаган“
Milovice
zvláštní oddělení CGV, 140. četa
ochrany, KGB
Особый отдел ЦГВ, 140-й взвод охраны КГБ – ОО ЦГВ в/ч пп 55616 Milovice
1883. centrální uzel kurýrní poštovní služby 1883-й Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи – 1883 ЦУ УФПС ЦГВ в/ч пп 41839 Milovice
48. samostatná průzkumná skupina
speciálního určení
48-я отдельная разведывательная группа особого
назначения – 48 Отд. РГ „ОН“
в/ч пп 71256 Milovice
Oddělení montážních prací Velení náčelníka pracíотдел монтажных работ УНР – Управление начальника работ – ОМР-УНР в/ч пп 77169 Milovice
447. velení mechanizačních prací 447-е Управление механизации работ УНР – УМР-УНР в/ч пп
32003
Milovice
Automobilní služba CGV автомобильная служба ЦГВ – автослужба ЦГВ в/ч пп 83336 Milovice
8. vojenská automobilní inspekce 8-я военная автоинспекция – 8 ВАИ в/ч пп
83336-A
Milovice
Polní pojízdná nemocnice Полевой подвижный госпиталь – ППГ в/ч пп 85531 Milovice
Finanční oddělení CGV Финуправление ЦГВ в/ч пп 89489 Milovice
322. spojovací uzel „Arsenal“ štábu CGV 322-й узел связи „Арсенал“ штаба ЦГВ – 322
УС „Арсенал“
в/ч пп 52514 Milovice
488. spojovací uzel 488-й узел связи – 488 УС в/ч пп 52951 Milovice,
Luštěnice
Obrněná služba CGV Бронетанковая служба ЦГВ в/ч пп 98648 Milovice
279. laboratoř PHM 279-я лаборатория ГСМ Milovice
Velitelství 28. armádního sboru управление 28-го армейского корпуса в/ч пп 31428 Olomouc
14. samostatný spojovací prapor 28. armádního sboru 14-й отдельный батальон связи 28-го армейского
корпуса – 14 обс 28 АК
в/ч пп 45299 Olomouc
772. spojovací uzel 28. armádního
sboru „Sejner“
772-й узел связи „Сейнер“ 28-го армейского корпуса – 772 УС „Сейнер“ 28 АК в/ч пп 45824 Olomouc,
Luštěnice
spojovací uzel troposférického spojení опорный узел связи – ОУС Voderady – Slovensko
spojovací uzel troposférického spojení „Vodostojkij“ опорный узел связи „Водостойкий“ – ОУС-01 „Водостойкий“ Zvolen
spojovací uzel troposférického spojení „Žučok“ опорный узел связи „Жучок“ – ОУС-02 „Жучок“ Velká Javořina
spojovací uzel troposférického spojení „Vostokoved“ опорный узел связи „Востоковед“ – ОУС-03 „Востоковед“ Olomouc – Hněvotín
spojovací uzel troposférického spojení „Jachont“ опорный узел связи „Яхонт“ – ОУС-06 „Яхонт“ Domanovice
spojovací uzel troposférického spojení „Cipljonok“ опорный узел связи ОУС-07 „Циплёнок“ – ОУС-07 „Циплёнок“ Milovice – Šibák
spojovací uzel troposférického spojení „Travnik“ опорный узел связи „Травник“ – ОУС-08 „Травник“ Jiřice
spojovací uzel troposférického spojení „Chajlar“ опорный узел связи „Хайлар“ – ОУС -09 „Хайлар“ Kuřivody
spojovací uzel troposférického spojení „Zamok“ опорный узел связи „Замок“ – ОУС-10 „Замок“ Praha-Žižkov
spojovací uzel troposférického spojení „Kljon“ опорный узел связи „Клен“ ОУС-11 „Клен“ Tursko
spojovací uzel troposférického spojení „Topol“ опорный узел связи „Тополь“ – ОУС-12 „Тополь“ Hředle – Džbán u Krušovic
spojovací uzel troposférického spojení „Elektrovoz“ опорный узел связи „Электровоз“ – ОУС-13 „Электровоз“ Doupov
spojovací uzel troposférického spojení „Topka“ опорный узел связи „Топка“ – ОУС-14 „Топка“ Hostouň
pojízdná automobilová opravárenská dílna 5 подвижная автомобильная ремонтная мастерская-5 – ПАРМ-5 в/ч пп 34114 Olomouc
779. samostatná rota ochrany a zabezpečení 28. armádního sboru 779-я отдельная рота охраны и обслуживания 28-го армейского корпуса – 779 opoo 28 АК в/ч пп 39454 Olomouc
216. samostatný automobilní prapor CGV (, ), 216-й отдельный автомобильный батальон ЦГВ – 216 оаб ЦГВ в/ч пп 30601 Olomouc
1396. centrální sklady spojovacích prostředků CGV 1396-е центральные склады средств связи ЦГВ – 1396 цссс ЦГВ в/ч пп 85347 Olomouc – Bystrovany
563. samostatný ženijní prapor 563-й отдельный инженерно-саперный батальон – 563 оисб в/ч пп 15207 Olomouc – Bystrovany
1257. silniční pontonový mostní prapor 1257-й отдельный понтонно-мостовой батальон – 1257 опомб в/ч пп 45427 Olomouc
400. polní vojenská pekárna 400-я полевая армейская хлебопекарня – 400 ПАХ в/ч пп 27655 Lutín
7. samostatná brigáda vládního spojení KGB SSSR 7-я отдельная бригада правительственной связи КГБ СССР – 7 обр ПС КГБ СССР в/ч пп 35707 Milovice a Olomouc – Tabulový Vrch
329. gardový samostatný spojovací prapor 329-й гвардейский отдельный батальон связи – 329 гв обс 7 обрс в/ч пп 83322 Milovice, částečně i Ludmírov
75. samostatný opravárensko-obnovovací prapor raketové a dělostřelecké výzbroje 75-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон ракетно-артиллерийского вооружения – 75 орвб РАВ в/ч пп 86589 Milovice
159. samostatný prapor ochrany a zabezpečení 159-й отдельный батальон охраны и обеспечения – 159 обоо Milovice
234. samostatný radioreleový spojovací prapor (234-й отдельный радио-релейный батальон связи – 234 оррбс 7 обрс в/ч пп 35726 Milovice
302. samostatný radioreleový kabelový spojovací prapor 302-ой отдельный радио-релейный кабельный батальон связи – 302 орркбс ЦГВ в/ч пп 61712 Milovice
304. samostatný prapor směrových stanic vládního spojení KGB SSSR 304-й отдельный батальон Правительственной связи Комитета Государственной безопасности СССР – 304 об ПС КГБ СССР в/ч пп 15251 Milovice
651. samostatný prapor oprav obrněné techniky 651-й отдельный батальон ремонта бронетанковой техники – 651 обрбт в/ч пп 41537 Milovice
1637. samostatný vojenský stavební prapor 1637-й отдельный военно-строительный батальон – 1637 стройбат в/ч пп 54396 Milovice
1639. samostatný vojenský stavební prapor 1639-й отдельный военно-строительный батальон – 1639 стройбат в/ч пп 55608 Milovice
1640. samostatný prapor mechanizace stavebních prací 1640-й отдельный батальон механизации строительных работ – 1640 стройбат в/ч пп 54399 Milovice
58. samostatný výsadkový plavební prapor CGV 58-ой отдельный десантно-переправочный батальон ЦГВ – 58 одпб ЦГВ в/ч пп 33553 Milovice
251. opravárenská dílna obrněné techniky 251-я бронетанковая ремонтная мастерская – 251 БТРМ ЦГВ в/ч пп 41537 Milovice
418. samostatná automobilní rota zásobování 418-я отдельная автотранспортная рота подвоза – 418 ОАТР в/ч пп 20091 Milovice
11. sportovní rota 11-я спортовая рота в/ч пп 06029-B Milovice
141. automobilová opravárenská dílna 141-я Авторемонтная мастерская – 141 АРМ в/ч пп 86588-A Milovice
Dům důstojníků CGV Дом офицеров ЦГВ – ДО ЦГВ в/ч пп 33497-A Milovice
Soubor písní a tanců CGV Ансамбль песни и пляски Центральной группы войск – АППЦГВ в/ч пп 33497-B Milovice

Redakce novin Sovětskij soldat
Редакция газеты Советский солдат в/ч пп 33497-R Milovice

104. agitační skupina
104-я агитационная группа в/ч пп 34142 Milovice
806. sklad politicko-osvětového materiálu 806-й склад политико-образовательных материалов – 806 спом в/ч пп 30210 Milovice
1428. sklad ubytovacího materiálu 1428-й склад бытового имущества – 1428 сби в/ч пп 51141-S Milovice
1093. sklad materiálu 1093-й склад имущества в/ч пп 41585 Milovice
686. samostatná mechanizovaná rota 686-я отдельная рота механизации – 686 орм в/ч пп 77169 Milovice
Vojenský soud Военный суд Milovice
Vojenská prokuratura Военная прокуратура Milovice
Velitelské stanoviště velitele CGV Командный пункт командующего ЦГВ в/ч пп 34720 Milovice
Oddíl vojenské hlídkové služby отряд военной патрульной службы – Отряд ВПС в/ч пп 62011 Milovice
1221. stanice průzkumu 1221-я станция разведки Milovice
132. radiodiagnostická stanice 132-я радио-диагностическая станция – 132 рдс Milovice
188. radiotechnický prapor Specnaz 188-й радио-технический батальон Спецназ – 188 ртб »Спецназ» в/ч пп 41693 Milovice
Ubytovací a investiční útvar Отдел жилья и инвестиций Milovice
1223. velitelské stanoviště protivzdušné obrany 1223-й Командный Пункт Противовоздушной Обороны – 1223 КП ПВО в/ч пп 11995 Milovice
Radiotelefonní ústředna Радиотелефонная станция Milovice
110. meteorologický ústav 110-й метеорологический институт
в/ч пп 06001-A
Milovice
127. topografický oddíl, 127-й топографический отряд в/ч пп 79904 Milovice
1168. sklad topografického materiálu 1168-й склад топографического имущества в/ч пп 51004 Milovice
1411. velitelské stanoviště 1411-й командный пункт – 1411 КП в/ч пп 06001-K Milovice
15. samostatný spojovací prapor 15-й отдельный батальон связи – 15 обс в/ч пп 58586 Milovice
42. samostatný spojovací pluk CGV 42-й отдельный полк связи ЦГВ – 42 ОПС ЦГВ в/ч пп 06577 Milovice
Oddělení vysokofrekvenčního spojení Отдел высокочастотной связи – Отдел ВЧ связи Milovice
1387. potravinový sklad CGV 1387-й продовольственный склад ЦГВ – 1387 продсклад ЦГВ в/ч пп 27634 Milovice a Luštěnice
144. samostatný automobilní prapor 144-й отдельный автомобильный батальон – 144 оаб в/ч пп 55515 Luštěnice
556. samostatný plnící automobilní prapor 556-й отдельный наливной автомобильный батальон – 556 онаб в/ч пп 37023
Milovice
27. vyšší škola kuchařů 27-я высшая школа поваров – 27 ВШП в/ч пп 37023-Ш Luštěnice
979. samostatný prapor radioelektronického boje 979 отдельный батальон радио-электронной борьбы – 979 обРЭБ в/ч пп 16046 Luštěnice
271. samostatná eskadra bezpilotních létajících prostředků 271-я отдельная эскадрилья беспилотных летательных аппаратов – 271 оэ БПЛА, в/ч пп 13655 Luštěnice
samostatná eskadra bezpilotních létajících prostředků отдельная эскадрилья беспилотных летательных аппаратов – оэ БПЛА в/ч пп 13663 Luštěnice
Sanitárně epidemiologický oddíl 38. samostatné armády санитарно-эпидемиологический отряд 38 отдельной армии – санэпидем отряд 38 ОА, в/ч пп 83778 pravděpodobně Luštěnice
357. polní automobilní pekárna 38. samostatné armády 357-й Полевой автохлебзавод 38 отдельной армии – 357 пах 38 ОА в/ч пп 98374 Luštěnice
278. laboratoř 278-я лаборатория Luštěnice
722. sklad pohonných hmot a maziv 1722-й склад горюче смазочных материалов – 1722 склад ГСМ ЦГВ в/ч пп 41904
130. samostatný spojovací pluk 130-й отдельный полк связи – 130 опс ЦГВ в/ч пп 80474 Jiřice
635. samostatný radioreleový kabelový prapor 635-й отдельный радио-релейный кабельный батальон связи – 635 орркбс ЦГВ
в/ч пп 46282
Jiřice a Milovice
821. samostatný radioreleový kabelový prapor 821-й отдельный радио-релейный кабельный батальон связи – 821 орркбс в/ч пп 47869 Jiřice
605. samostatný stavební prapor 605-й отдельный военно-строительный батальон – 605 стройбат в/ч пп 05324 Hradčany
1921. samostatný pozemní prapor radioelektronického boje 1921-й отдельный батальон радио-электронной борьбы – 1921 об РЭБ в/ч пп 63586 a 62157 Nový Dvůr a Hradčany
Uzel komplexní technické kontroly Узел комплексного технического контроля – УКТК в/ч пп 79443 Hradčany
185. gardová raketová brigáda 185-я гвардейская ракетная бригада – 185 гв. рбр в/ч пп 61101 Turnov
467. samostatný raketový oddíl operativních taktických raket 467-й отдельный ракетный дивизион оперативно-тактических ракет – 467 ордн ОТР в/ч пп 35060 Turnov
889. samostatný raketový oddíl 889-й отдельный ракетный дивизион – 889 ордн в/ч пп 82873
Turnov
903. samostatný raketový oddíl 903-й отдельный ракетный дивизион – 903 ордн в/ч пп 71875 Turnov
442. raketová brigáda taktických raket 442-я ракетная бригада тактических ракет – 442 Рбр ТР ЦГВ в/ч пп 59955 Hvězdov
211. gardová dělostřelecká brigáda 211-я гвардейская артиллерийская бригада – 211 гв. артбригада в/ч пп 93751 Jeseník
1322. sklad munice CGV 1322-й склад боеприпасов ЦГВ в/ч пп 93752 Květná u Poličky
sklad státních hmotných rezerv склад горюче смазочных материалов – склад ГСМ Roudnice nad Labem
sklad státních hmotných rezerv
– sklad pohonných hmot a maziv
склад горюче смазочных материалов – склад ГСМ Tábor
proviantní sklad продовольдственный склад Terezín
ženijní skladсклад инженерно-саперного имущества Žatec
5. protiletadlová raketová brigáda CGV 5-я зенитно-ракетная бригада ЦГВ – 5 зрбр ЦГВ в/ч пп 80834 Kuřivody
350. samostatný protiletadlový raketový oddíl 350-й отдельный зенитно-ракетный дивизион – 350 озрдн 5 зрбр в/ч пп 51238 Červená Voda
425. vojenská komandatura 425-я Военная комендатура – 425 ВК в/ч пп 26377 Kuřivody
1096. samostatný protiletadlový raketový oddíl 1096-й отдельный зенитно-ракетный дивизион – 1096 озрдн 5 зрбр в/ч пп 52482 Červená Voda
1097. samostatný protiletadlový raketový oddíl 1097-й отдельный зенитно-ракетный дивизион – 1097 озрдн 5 зрбр в/ч пп 54391 Kuřivody
805. spojovací uzel 805-й узел связи – 805 УС в/ч пп 47104 Kuřivody
57. samostatný radiotechnický prapor PVO 57-й отдельный радио-технический батальон ПВО – 57 ортб ПВО ЦГВ в/ч пп 66503 Neratovice a Milovice
209. vojenská nemocnice 209-й госпиталь в/ч пп 85531 Kostelec nad Černými Lesy
1227. centrální nemocnice CGV (, ), 1227-й Центральный госпиталь ЦГВ в/ч пп 40302 Jaroměř-Josefov
1140. sklad výstrojního materiálu 1140-й склад вещевого имущества в/ч пп 83271 Jaroměř
233. samostatný radiotechnický pluk zvláštního určení GRU 233-й отдельный радио-технический полк особого назначения ГРУ – 233 ортп „Осназ“ ГРУ в/ч пп 75157 Lázně Bohdaneč
670. samostatná rota Specnaz GRU 670-я отдельная рота специального назначения ГРУ – 670 орспн ГРУ в/ч пп 39933 Lázně Bohdaneč
773. samostatný radiotechnický prapor zvláštního určení CGV 773-й отдельный радио-технический батальон особого назначения ЦГВ – 773 об „Осназ“ ЦГВ в/ч пп 64455 Bohosudov
563. samostatný pontonový mostní prapor 38. samostatné armády 563-й отдельный понтонно-мостовой батальон – 563 опомб 38 ОА в/ч пп 15207 Vrch Bělá
636. samostatný pontonový mostní prapor CGV 636-й отдельный понтонно-мостовый батальон ЦГВ – 636 опомб ЦГВ в/ч пп 02983
129. samostatný prapor chemické ochrany CGV 129-й отдельный батальон химической защиты ЦГВ – 129 обхз ЦГВ в/ч пп 82912 Červená Voda
310. samostatný spojovací prapor vládního spojení KGB SSSR 310-й отдельный батальон Правительственной связи Комитета Государственной безопасности СССР – 310 об ПС КГБ СССР в/ч пп 89284 Jičín a Butoves u Jičína
3047. proviantní sklad 3047-й продовольственный склад – 3047 Продсклады в/ч пп 01819 Butoves u Jičína
dělostřelecký sklad артиллерийский склад Bílek u Chotěboře
dělostřelecký sklad артиллерийский склад Bohuslavice
1240. samostatný radiotechnický prapor 1240-й отдельный радио-технический батальон – 1240 ортб 233 ортп в/ч пп 65448 Hostouň a Olomouc
931. samostatné radiotechnické centrum 931-й отдельный радио-технический центр – 931 ОРТЦ в/ч пп 18226 Hostouň
830. sklad zdravotnického materiálu 830-й склад медицинских материалов в/ч пп 83612 Bystřice pod Hostýnem
122. raketová brigáda 122-я ракетная бригада – 122 рбр „Темп-С“ в/ч пп 64911 Hranice na Moravě
spojovací uzel raketové brigády „Zaprosec“ узел связи бригады ОТР „Запросец“ – УС „Запросец“ Hranice na Moravě
Samostatný raketový oddíl отдельный ракетный дивизион – ордн 122 рбр в/ч пп 65675
Samostatný raketový oddíl отдельный ракетный дивизион – ордн 122 рбр в/ч пп 65729 Hranice na Moravě
1857. mobilní raketová technická základna 1857-я подвижная ракетно-техническая база – 1857 ПРТБ в/ч пп 84205 Kozlov – Libavá
2432. protiletadlová raketová technická základna 2432-я зенитно-ракетная техническая база – 2432 ЗРТБ в/ч пп 45841 Jabloneček
mobilní raketová technická základna, 12. hlavní velení Ministerstva obrany – JAVOR-50 подвижная ракетно-техническая база, 12-е Главное управление Министерства обороны – ПРТБ, 12 ГУМО JAVOR 50 в/ч пп 01806 Červený Újezd u Bíliny
Spojovací uzel „Krasočnij“ (), узел связи „Красочный“ объекта 12 ГУ МО – УС „Красочный“ 12 ГУМО Červený Újezd u Bíliny
mobilní raketová technická základna, 12. hlavní velení Ministerstva obrany – JAVOR-51 подвижная ракетно-техническая база, 12-е Главное управление Министерства обороны – ПТРБ, 12 ГУМО JAVOR 51 в/ч пп 80990 Míšov – Borovno
Spojovací uzel „Salto“ узел связи „Салто“ объекта 12 ГУ МО – узел связи „Салто“ объекта 12 ГУ МО Míšov – Borovno
Mobilní raketová technická základna, 12. hlavní velení
Ministerstva obrany – JAVOR-52
подвижная ракетно-техническая база, 12-е Главное управление Министерства обороны – ПТРБ, 12 ГУМО JAVOR 52 в/ч пп 80856 Jezová – Vrch Bělá
Spojovací uzel „Triska“ узел связи „Триска“ объекта 12
ГУ МО – УС „Триска“ 12 ГУМО
Jezová – Vrch Bělá