Menu Zavřeno

Útvary

Sovětské posádky Střední skupiny vojsk byly dislokovány v 46 městech a 54 obcích Československa. Některá menší pracoviště a sklady mohly být ještě v dalších obcích.


Seznam obcí a měst se sovětskou posádkou

Základní struktura:

Velitelství Střední skupiny vojsk – zde najdete soupis útvarů, které byly přímo podřízeny štábu skupiny vojsk v Milovicích (případně útvary podřízené Ministerstvu obrany SSSR v Moskvě, ale z hlediska organizačně-zásobovacího podléhající Velitelství Střední skupiny vojsk). Některé útvary na Moravě či Slovensku byly ještě podřízeny štábu 28. armádního sboru v Olomouci, který byl podřízen již jen velení skupiny v Milovicích.

15. gardová tanková divize Milovice

18. gardová motostřelecká divize Mladá Boleslav

48. motostřelecká divize Vysoké Mýto

31. tanková divize Bruntál

30. gardová motostřelecká divize Zvolen

131. smíšená letecká divize Milovice

Dle druhu útvaru měla posádka k dispozici daný typ budov, techniky a vybavení. Složitost leteckého provozu je nesrovnatelně obsáhlejší, než například stavební útvar. Přesto však má každý druh vojsk své nezastupitelné místo v celé organizaci.

V seznamech útvarů nejsou zatím všechny, které se na území Československa trvale nacházely. U části se prozatím nepodařilo doplnit některé údaje. Těch je kolem 50. Většinu, tedy asi 350 útvarů se již podařilo identifikovat. U mnohých z nich najdete podrobné informace nejen o útvaru samotném, ale i o určení daného typu útvarů. Jaké úkoly zajišťovaly, nebo proč vlastně byly zřízeny.

Aktuální stav útvarů po mnoha letech od odchodu vojsk můžete pozorovat na našich FB stránkách Střední skupina vojsk, kde jsou také zveřejňovány dobové fotografie útvarů.