Menu Zavřeno

Události z historie

Významné události z let 1968-1991

V průběhu let se stalo velké množství různých událostí a situací všeho druhu. Zde přinášíme stručný přehled některých z nich.

Střední skupina vojsk vznikla prakticky již 16. října 1968, Smlouva o podmínkách pobytu sovětských vojsk na území ČSSR byla schválena 18. října a z právnického hlediska vznikla Střední skupina vojsk 24. října 1968. Oficiální konec operace DUNAJ proběhl 15. listopadu.

1969

7.5.1969 v předvečer výročí osvobození Československa vykonal prezident L. Svoboda první oficiální návštěvu Střední skupiny sovětských vojsk v Milovicích. V prezidentově doprovodu byli G. Husák, O. Černík, L. Štrougal, ŠSádovský a M. Dzúr

5.11.1969 se v Mladé konalo slavnostní shromáždění CGV k 52. výročí VŘSR. Zúčastnila se ho oficiální delegace ČSSR ve složení V. Biľak, E. Erban, M. Jakeš, F. Červenka, O. Matějka, M. Dzúr, V. Dvořák a K. Rusov.

13.11.1969 se G. Husák a M. Dzúr zúčastnili ukázky moderní bojové techniky, připravené ve spolupráci s velitelstvím CGV.

1970

15.1.1970 Předsednictvo vlády ČSSR se sešlo na přísně tajném zasedání k přípravě dohody o výstavbě obytných domů pro rodiny příslušníků SSkSV a o vybavení vojenských prostorů předaných do užívání SA.

3.2.1970 Vláda ČSSR schválila upravené znění Dohody o výstavbě obytných domů pro příslušníky sovětských vojsk a členy jejich rodin.

4.2.1970 Zmocněnci vlád ČSSS a SSSR O. Rytíř a D. Litovcev podepsali Dohodu o výstavbě obytných domů pro příslušníky sovětských vojsk.

26.4.1970 Na oslavě 25. výročí osvobození vystoupil v Brně vojenský soubor SSkSV z Milovic.

30.4.1970 V Karlových Varech byl otevřen konzulát SSSR.

3.8.1970 Rada MěNV V Lysé nad Labem zaslala sovětskému náčelníkovi nemocnice v Milovicích písemný souhlas s provizorní stavbou skleníku a chlévů pro prasata. Učinila tak po předběžném schválení okresní vodohospodářské správy, zemědělského odboru ONV a hygienické stanice v Nymburku.

1971

22.4.1971 Předsednictvo vlády ČSSR rozhodlo usnesením č, 132 o uvolnění objektu Starých kasáren v Jičíně pro potřeby SSkSV a pověřilo J. Korčáka a P. Colotku dohledem na výstavbu bytů a jiných zařízení pro sovětská vojska z prostředků a zdrojů ČSR a SSR.

7.5.1971 Ve Slapech u Prahy skončila porada představitelů hlavních politických správ a vědeckých institucí šesti armád států VS.

9.5.1971 Prezident L. Svoboda se zúčastnil slavnosti SSkSV v Milovicích, kde byl při té příležitosti otevřen Památník bitvy na Dukle.

Květen 1971 ONV v Šumperku rozeslal ředitelům všech podniků v okrese dopis s výzvou, aby přispěli na zvláštní konto ke krytí potřeb sovětských vojsk a jejich rodin.

11.6.1971 Rudé právo otisklo zprávu o záplavách na Jihlavsku, při nichž pomáhali civilnímu obyvatelstvu také příslušníci ČSLA a SSkSV.

12.6.1971 V Lidicích sek onal pietní akt k 29. výročí vyhlazení obce. Mezi účastníky byla i delegace SSkSV.

12.6.1971 V rámci mezinárodního družstevního dne se konala v Semilech za účasti delegace SSkSV mírová slavnost.

20.6.1971 Na mírové slavnosti v HoušŤce u Staré Boleslavi vystoupil soubor SSkSV.

5.7.1971 V bohosudovských kasárnách SSkSV byla otevřena Pamětní síň bojové slávy 521. gardového pluku, na jejiž výstavbě se podílela místní organizace SČSP a průmyslové závody v Teplicích. Síň se pak stala místem povinných návštěv školní mládeže a delegací teplických závodů.

1972

5.2.1972 Skupina československých novinářů navštívila redakci deníku SSkSV Sovětskij soldat v Milovicích. Schůzka se uskutečnila u příležitosti 54. výročí vzniku SA.

20.2.1972 Milovickou posádku SSkSV navštívili zástupci závodu Praga.

17.12.1972 Zahájení výstavy 50 let SSSR v PKOJF v Praze se zúčastnili jako oficiální hosté zástupci SSkSV.

1973

8.5.1973 U příležitosti 28. výročí osvobození položil velitel SSkSV věnec u památníku v Praze na Olšanech

1976

25.6.1976 V souvislosti s politickou situací v PLR vyzvala policie všechny řidiče nákladních aut ve východních Čechách a na severní Moravě, aby se ještě v noci dostavili se svými vozy na vojenská letiště v blízkosti polských hranic. Po 48 hodinách byla tato pohotovost odvolána.

1977

25.1.1977 Milovický Památník bratrství ve zbrani navštívil čtvrtmiliontý návštěvník

1978

20.8.1978 V Milovicích se konaly oslavy Dne letectva SSSR. Jako hosté se jich zúčastnili kosmonauti J. Romaněnko, A. Gubarev a V. Remek.

27.12.1978 Za účasti československých novinářů oslavila milovická posádka SSkSV 10. výročí deníku SSkSV Sovětskij soldat.

1979

15.2.1979 Plzeňská pravda přinesla článek o vystoupení souboru písní a tanců Střední skupiny sovětských vojsk u příležitosti 10. výročí jeho vzniku. První vystoupení souboru se konalo 4.2.1969 v Lysé nad Labem.

29.8.1979 OV SČSP v Teplicích se usnesl zakoupit dárky pro posádku SSkSV k výročí jejich pluku.

27.11.1979 V ČSSR byla zveřejněna celoarmádní výzva kyjevského a bělocerkevského tankového pluku k dosažení nejlepších výsledků v bojové a politické přípravě.

30.11.1979 Obrana lidu přinesla informaci o tom, že mezi prvními přijali výzvu k soutěži pozemních vojsk SA tankisté SSkSV v Milovicích.

1980

9.5.1980 Velitel SSkSV D. Jazov se zúčastnil odhalení pomníku maršála Koněva v Praze.

1981

8.5.1981 Památník v Milovicích navštívil půlmiliontý návštěvník.

1982

11.2.1982 Na závěr výměnného pobytu sovětské gardové motostřelecké roty v karpatském motostřeleckém útvaru se konal společný mítink.

29.6.1982 Obrana lidu informovala o pravidelných výměnných jednotkách ČSLA a SSkSV.

1983

28.1.1983 V Praze se konal seminář na téma Sovětské ozbrojené síly – opora míru. Zúčastnilo se ho 200 lektorů Socialistické akademie ČSSR.

2.11.1983 V souvislosti s rozhodnutím o rozmístění sovětských raket v ČSSR byla podepsána tajná československo-sovětská dohoda o výstavbě speciálních objektů a poskytnutí kasárenských fondů ČSLA sovětským raketovým jednotkám.

3.11.1983 Sekce OV SČSP v Teplicích pro družební styky se sovětskou armádou vypracovala plán akcí pro posádku SSkSV, který zahrnoval turistické zájezdy, sportovní soutěže, besedy a návštěvy posádkové síně tradic.

1984

19.7.1984 Obrana lidu přinesla informace o výměnách motostřeleckých, tankových a dělostřeleckých jednotek ČSLA a SSkSV.

1.11.1984 Československou jednotku na tzv. palpostu v Třemošné vystřídala radiolokační jednotka SSkSV o síle 20-30 mužů.

1986

5.2.1986 ONV Plzeň-sever uspokojil na úkor místních občanů bytové požadavky důstojníků SSkSV v Třemošné.

21.2.1986 Československý a sovětský ministr obrany podepsali v Moskvě Dohodu mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o rozmístění základen s jadernými náboji na území ČSSR, která navazovala na obdobnou dohodu z 15.12.1965.

1988

15.1.1988 HPS ČSLA zorganizovala zájezd redaktorů denního tisku, rozhlasu a televize k motostřeleckému útvaru SSkSV.

31.1.1988 Obrana lidu otiskla reportáž o jednotce SSkSV v Hranicích na Moravě, vyzbrojené raketami SS-12.

25.2.1988 V Hranicích na Moravě začal odsun sovětských raket OTR-22 (SS-12)

23.7.1988 Mladá fronta otiskla reportáž o inspekci v bývalé posádce raketové jednotky SA v Hranicích na Moravě.

1989

23.3.1989 Do Milovic přijeli na doléčení vojáci, kteří byli zranění v Afghánistánu.

21.4.1989 Ministr obrany SSSR D. Jazov oznámil, že Sovětský svaz stáhl z NDR i ČSSR po jednom výsadkovém praporu.

13.5.1989 Automobilový prapor SSkSV v Olomouci zahájil přesun zpět do SSSR.

23.5.1989 Prvních 23 sovětských tanků zahájilo odsun z Krupky. Do konce roku mělo opustit ČSSR 1500 vojáků, 192 tanků a 20 letadel.

24.5.1989 Ve 14.30 překročil vojenský transport z Krupky hranici v Čierné nad Tisou. Z ČSSR tak bylo k tomuto dni odsunuto 887 vojáků a 264 vozidel SA.

20.6.1989 Z Olomouce začal odsun ženijního praporu SSkSV.

Největší podíl na majetkové trestné činnosti v roce 1989 měl případ krádeže náhradních dílů v AZNP Mladá Boleslav ve výši 382 000 Kčs. Ten se stal ve dnech 8. a 12. září 1989, kdy tam odcizili mladší seržant Alexandr S. Jegorov (nar. 1969) a vojín V. G. Korkin(narozen 1964) z posádky sovětských vojsk Mladá Boleslav autosoučástky (zapalovací svíčky BOSCH a žárovky) k osobním automobilům Škoda 136 L Favorit.

23.12.1989 Česká vodohospodářská inspekce v Hradci Králové vyslovila požadavek na odstranění nevyhovujících skladů pohonných hmot ve Vysokém Mýtě, které tu v letech 1975-1978 vybudovala posádka SSkSV bez stavebního povolení.

1990

19.-24.2.1990 V okolí Třemošné, okres Plzeň-sever, byly demontovány sovětské radiolokátory a začal odsun vojsk. Vojenské objekty převzal do správ MěNV.

20.2.1990 KC OF v Neratovicích zveřejnilo protest adresovaný veliteli sovětské posádky proti přesunům jednotek SA ze severních Čech do katastru města.

23.2.1990 Jednotka SSkSV ve Zvolenu uspořádala pietní akt u památníku osvobození a demonstrativní pochod městem.

24.2.1990 Nová Pravda (Plzeň) oznámila, že termín dokončení odsunu sovětské jednotky z Třemošné byl stanoven na 2.3.1990.

26.2.1990 Začala první nakládka vlaků pro odsun sovětských vojsk v Bruntálu, ve Frenštátu pod Radhoštěm, v Domašově a v chemickém útvaru Červená Voda na Svitavsku.

1.3.1990 Severočeský deník Průboj informoval o tom, že jako první opustí Mimoňsko sovětští vojáci z útvaru Hvězdov a do konce května další čtyři útvary z Českolipska.

3.3.1990 Byl zahájen přesun části sovětských vojsk z Bruntálu.

10.3.1990 Byl zahájen odsun sovětských vojsk z Krnova.

15.3.1990 Krnovský kurýr otiskl prohlášení sovětských vojáků opouštějících město s přáním úspěchů československému lidu v hospodářském, sociálním a politickém vývoji.

28.3.1990 Jako první ve východních Čechách zahájil odsun chemický útvar SA v Červené Vodě.

10.4.1990 Týdeník Spolana otiskl stížnost občanů na stav životního prostředí v prostoru Korycan u Neratovic užívaném Sovětskou armádou.

12.4.1990 V Děčíně se uskutečnilo jednání o využití areálu po sovětské posádce v Obloukové ulici.

13.4.1990 Začal odsun více než pětitisícové sovětské posádky z Vysokého Mýta.

14.4.1990 ČTK oznámila, že vlakové soupravy odvážejí vojenskou techniku a materiál SA z Dolní Lipky, Vysokého Mýta a Litomyšle. Současně pokračoval odvoz munice z centrálního skladu Střední skupiny vojsk v Květné na Svitavsku a dalších jednotek z Olomouce ve směru Hranice na Moravě.

17.4.1990 Denní tisk oznámil, že z České Třebové začal odsun SA (první dva vlaky ze 14 plánovaných). Zároveň pokračoval odsun z Vysokého Mýta. Připraveno bylo dalších pět posádek z Ústeckoorlicka.

18.4.1990 Začal odsun SA ze Šumperka.

20.4.1990 Kasárna v Bruntále přešla do civilní správy      ; zůstalo zde ještě 300 vojáků do 15.5.

28.4.1990 MNO vydalo nařízení o kontrole objektů a prostorů používaných SA z hlediska pyrotechnické bezpečnosti.

29.4.1990 Toho dne měl skončit odsun SA ze Šumperka, ale poslední voják opustil město až 5.6.1990.

7.5.1990 MNO vydalo příkaz k střežení objektů po SA v posádkách Bruntál, Krnov a Vysoké Mýto. Střežení bylo zahájeno 10.5.1990.

14.5.1990 Kasárna Prokopa Holého v Olomouci, využívaná dosud posádkou SA, přešla do čs. správy.

18.5.1990 Neočekávaně v květnu opustila sovětská posádka svůj útvar v Křelově na Olomoucku, bez předání objektu a jeho zajištění, podle plánu měl odchod proběhnout v červenci.

31.5.1990 K tomuto dni byly předány MěNV Turnov objekty užívané do 30.5. sovětskou posádkou (dolní a horní kasárna, muniční sklad, střelnice, cvičiště Daliměřice, hotel Karel IV.

13.6.1990 Podle harmonogramu začali odjíždět sovětští vojáci z posádek v Horních Pasekách a v Patě na Chebsku.

14.6.1990 MěNV ve Vysokém Mýtě a KC OF svolaly schůzku se zástupcem SA (pplk. Rilskij) o nedodržení dohodnutého termínu stažení sovětských vojsk ke dni 4.6.1990. Odjezd posledního vlaku byl stanoven na 15.6.

Červen Sovětská vojska odešla z katastru města Neratovic. Zbývající likvidační skupina odešla ve druhém pololetí.

Konec června Poslední vojska odešla z Paty na Chebsku. Objekt převzala Československá armáda.

9.7.1990 Začal odsun z Jeseníku – 1 vlak. Oficiálně byl zahájen 18.7.

31.7.1990 ve 23.00 odešla poslední sovětská vojska z Jeseníku.

1.8.1990 Nakládkou vojenské techniky začal odsun sovětské posádky z Trutnova. Do 7.8. bylo plánováno ještě 10 vlakových souprav.

15.8.1990 Začal odsun SA z Rimavské Soboty, kde byla dislokována od května 1970.

16.8.1990 V Luštěnicích se konala demonstrace proti umístění rumunských běženců v objektech po SA.

21.-23.8.1990 SA odešla z prostoru Jánská na Děčínsku. Čs. orgány zjistily kontaminaci půdy a musely řešit problémy s vykrádáním opuštěných lokalit.

30.8.1990 Skončil odsun sovětských vojsk z Horních Loman na Chebsku.

1.10.1990 Vojenská správa budov 0627 v Bystřici pod Hostýnem podepsala se sovětskou stranou protokol o odevzdání a převzetí majetku užívaného SA.

ČSLA předala kasárna po SA městu Jeseník.

5.-22.10 Sovětská vojska odešla z okresu Zvolen.

20.11.1990 V 15.00 nastoupil k odsunu motostřelecký pluk z Komárna.

26.11.1990 V Turnově jednali zástupci MěNV, sovětské posádky a vojenské správy KEČ o převodu bytového objektu postaveného v sedmdesátých letech na pozemku města.

30.11.1990 Mladá fronta přinesla zprávu o inspekci parlamentní komise v muničním skladu SA v prostoru Květná u Poličky. Gen. G. Propoščev prohlásil, že do konce března 1991 nebude v tomto objektu žádná munice.

Rozšířené zasedání okresní dislokační komise zamítlo žádost o prodloužení pobytu sovětských rodin a dětí v Mladé Boleslavi do konce školního roku 25.5.

5.12.1990 Občané Bělé pod Bezdězem vyjádřili na veřejném shromáždění nespokojenost s dočasným přmístěním sovětské školy z Mladé Boleslavi do Vrchbělé.

22.12.1990 Po 10. hodině odešly poslední sovětské jednotky z kasáren v Rožňavě.

1991

9.1.1991 V kasárnách SA v Bohosudově explodoval tank plně naložený municí. 18 sovětských vojáků zahynulo, 3 byli zraněni.

16.1.1991 Z Rimavské Soboty odešli poslední sovětští vojáci (likvidační skupina).

17.1.1991 V Děčíně bylo předáno osm objektů autoparku po SA.

18.1.1991 Z Bohosudova na Teplicku odjel poslední transport SA.

22.1.1991 Podle Mladé fronty přinesl žák 8. třídy ZŠ v Kostelci nad Orlicí do školy granát, který získal v posádce SA v Rokytnici v Orlických horách za digitální hodinky. Podle tiskové zprávy nebyl tento případ ojedinělý.

Leden Byl zahájen odchod sovětských vojsk ze Zákup.

1.2.1991 Čs. televize oznámila, že sovětská vojska u nás zabírala 12 000 ha půdy a 6 000 ha lesa. Byla soustředěna v 227 lokalitách.

10.2.1991 Do užívání OÚNZ Mladá Boleslav byla předána uvolněná Žižkova kasárna.

15.2.1991 Civilní správa města Mladá Boleslav převzala velký augmentační sklad.

25.2.1991 V poledních hodinách byl v Budapešti podepsán protokol o zrušení vojenského uskupení Varšavské smlouvy s platností od 31.3.1991.

23.3.1991 Zástupci Varšavské smlouvy opustili prostory moskevského štábu.

28.3.1991 Posledních 50 sovětských vojáků opustilo Zákupy.

30.3.1991 Z Dětřichova nad Bystřicí byl v 15.00 vypraven poslední transport SA.

31.3.1991 Skončila platnost všech vojenských struktur Varšavské smlouvy.

18.-19.4.1991 Sovětská vojska odešla z Jičína.

19.4.1991 Největší vojenský objekt v Mladé Boleslavi, kasárna 9. května, byl předán do čs. správy.

29.4.1991 V konferenční hale vojenského areálu v Milovicích začalo dvoudenní sympozium o převedení vojenského újezdu Mladá do civilní správy. Koncepcí tohoto převodu byla pověřena a. s. Impuls. Protože sovětští civilisté začali prodávat svůj majetek i objekty smíšeným československo-sovětským společnostem, vznikly obavy, aby se zde civilní složka SA nezachytila touto formou natrvalo.

2.5.1991 Správa města Jičína převzala domy č.p. 390-392, které do té doby užívala SA.

27.5.1991 Z Milovic odjel poslední sovětský útvar (prapor obrany velitelství Střední skupiny vojsk). Zústalo jen 350 důstojníků a 450 vojáků s úkolem předat objekty nejpozději do konce června.

28.5.1991 Byla předána sovětská škola v Mladé Boleslavi.

29.5.1991 Sovětská vojska opustila objekt v Butovsi na Jičínsku.

30.5.1991 V Praze došlo k pokroku při společném jednání o náhradě za škody způsobené pobytem sovětských vojsk v Československu ve výši 4-5 miliard. Uvažovalo se o vzniku čs.-sovětských obchodních společností, které by obhospodařovaly majetek zanechaný SA na území ČSFR.

19.6.1991 Milovice opustil poslední vlak SA.

20.6.1991 Poslední transport sovětských vojsk z Lysé nad Labem. 21.6. před 20. hodinou opustil v Čierne nad Tisou čs. hranice.

Fakticky skončil pobyt sovětských vojsk v ČSFR.

Vláda ČSFR přijala usnesení č. 384 o tranzitu vojenských vlaků SA ze SRN do SSSR přes českoslovenksé území.

26.6.1991 Generálové R. Ducháček a E. Vorobjov podepsali v Praze protokol o skončení odsunu SA z ČSFR.

27.6.1991 Generál E. Vorobjov opustil jako poslední příslušník SSkSV Československo.

28.6.1991 V Budapešti byl podepsán protokol o zrušení RVHP.

Seznam všech větších cvičení za účasti Střední skupiny vojsk

1969

2. polovina ledna 1969 – původně neplánované cvičení uskutečněné jako reakce na cvičení vojsk NATO Refolger I

30.3.-4.4.1969 se za účasti vojsk SSSR, ČSSR, NDR A PLR konalo cvičení Vesna 69 (spojovací) na území Polska, NDR a Československa.

14.-16.4.1969 se na území PLR, ČSSR, MLR a v západních oblastech SSSR konalo cvičení vojsk protivzdušné obrany států Varšavské smlouvy. Cvičení řídil sovětský maršál P. Batickij.

16.5.1969 Společné cvičení jednotek ČSLA a SSkSV

19.-26.5.1969 se na území ČSSR za účasti ČSLA a SA konalo vícestupňové velitelskoštábní cvičení pod krycím názvem Merkur.

20.6.1969 skončilo několikadenní taktické cvičení vojsk Západního vojenského okruhu, jehož se zúčastnily i jednotky Sovětské armády.

6.7.1969 se v několika oblastech ČSSR konala vojenská cvičení CGV Oder jako součást zastrašovací taktiky před blížícím se výročím 21. srpna.

23.7.-2.8.1969 se uskutečnilo cvičení leteckých sil SSSR, Polska a ČSSR, jemuž velel maršál P. Utachov.

26.7.1969 skončilo v Polabí několikadenní taktické cvičení československých a sovětských vojsk.

10.-15.8.1969 se na území ČSSR konalo spojenecké velitelskoštábní cvičení ČSLA a CGV, jemuž velel genplk. A. Majorov.

Počátek září 1969 týlové spojovací cvičení Monitor

Konec září 1969 taktické cvičení součinnosti vybraných jednotek ČSLA a SSkSV

10.-16.10.1969 se na území ČSSR,  Polska, NDR a západních oblastí SSSR konalo cvičení vojsk Varšavské smlouvy.

1970

19.2.1970 Československý tisk informoval o společném cvičení ČSLA a SSkSV, kterému velel sovětský generál A. Majorov.

10.-18.8.1970 Na území ČSSR se konalo společné cvičení ČSLA a SSkSV Taran. Na závěr byla provedena za účasti prezidenta republiky vojenská přehlídka československých a sovětských jednotek v Plzni (17.8.) a Karlových Varech (18.8.).

17.-19.8.1970 Velitelskoštábní cvičení ČSLA a SSkSV Neutron

9.-17.9.1970 Na území ČSSR se konalo spojenecké štábní cvičení, které řídil M. Dzúr.

1971

26.1.1971 Taktické cvičení jednotek ČSLA A SSkSV

24.6.-2.7.1971 Na území ČSSR se konalo vojenské cvičení operačních štábů za účasti armád ČSSR, NDR a SSSR. Velitel I. Jakubovskij.

5.-12.7.1971 Na území ČSSR a PLR se konalo spojenecké cvičení leteckých sil a vojsk protivzdušné obrany armád VS.

25.9.1971 Mladá fronta přinesla zprávu o zářijovém cvičení ČSLA a SSkSV, které se uskutečnilo na československém území pod velením sovětského generála Majorova.

1972

Počátek května 1972 Spojenecké cvičení jednotek a útvarů ČSLA a SSkSV Družba 72.

12.-16.9.1972 se na území ČSSR konalo společné cvičení armád VS Štít 72. Zakončeno bylo přehlídkou ozbrojených sil pěti členských států VS (MLR, NDR, PLR, SSSR, ČSSR).

1973

Březen 1973 Cvičení Družba 73 za účasti ČSLA a SSkSV.

1976

Červenec 1976 Velitelskoštábní cvičení Neutron za účasti vybraných jednotek ČSLA a SSkSV.

1979

2.-7.2.1979 Na území ČSSR se konalo cvičení vojsk ČSLA a SSkSV Družba 79, zaměřené na součinnost různých druhů zbraní.

1981

31.1.1981 Československý tisk informoval o lednovém cvičení jednotek ČSLA a SSkSV.

17.3.-7.4.1981 Na území ČSSR, NDR, PLR a SSSR se konalo společné velitelskoštábní cvičení Sojuz 81

Konec března 1981 Na území ČSSR se konalo vševojskové taktické cvičení svazků a útvarů ČSLA a SSkSV Družba 81.

1982

25.-30.1.1982 Na území ČSSR se za účasti pozemních vojsk a letectva ČSLA, MLA a SSkSV konalo cvičení Družba 82.

23.-25.6.1982 Uskutečnilo se cvičení vojsk ČSLA, MLA a SA Dunaj 82 zaměřené na součinnost při překonávání vodních toků.

1983

30.5.-9.6.1983 Na území ČSSR, NDR, PLR a v jižní části Baltského moře se konalo velitelskoštábní cvičení Sojuz 83. Zúčastnily se ho jednotky ČSLA, NLA NDR, PLA a SA.

28.6.1983 Začalo jedno z největších cvičení vojsk VS. Uskutečnilo se na území NDR, Polska a Československa za účasti 160 000 vojáků pod velením sovětského ministra obrany D. Ustinova.

1984

6.-11.2.1984 Na území ČSSR se konalo cvičení vojsk ČSLA, MLA, NLA NDR a SSkSV nazvané Družba 84.

5.-14.9.1984 Na území ČSSR se uskutečnilo cvičení štábů a vojsk spojených ozbrojených sil VS Štít 84. Závěrečné přehlídky se zúčastnili nejvyšší představitelé ČSSR a delegace členských států VS.

1985

15.-31.5.1985 Na území ČSSR se uskutečnilo cvičení ČSLA a SSkSV Družba 85.

1986

8.9.1986 Za účasti armád ČSSR, SSSR a MLR začalo na československém území cvičení Družba 86, kterému přihlížel velitel SSkSV V. Jermakov. Cvičení trvalo do 13.9.

1987

16.2.1987 Začalo cvičení ČSLA a SA Družba 87. Přihlížel mu představitel velení vojsk VS N. Zotov a velitel SSkSV V. Jermakov.

15.-21.7.1987 Na území ČSSR se konalo cvičení pozemních sil československé a sovětské armády. Na základě Závěrečného aktu stockholmské konference je sledovalo 34 pozorovatelů z 18 zemí.

1988

22.3.1988 Na území ČSSR začalo společné cvičení ČSLA a SSkSV. Zúčastnilo se ho 17 000 vojáků a 43 zahraničních pozorovatelů.

1989

6.2.1989 Na území Československa začalo cvičení SSkSV, MLA a ČSLA.

2.8.1989 Ve vojenském prostoru Uherské Hradiště začalo cvičení československých tankistů a sovětských motostřelců.

1990

23.1.1990 Sovětská vojska provedla cvičný přesun jednotek z Olomouce do prostoru Libavá.

1.3.-4.3.1990 V prostoru Karlovy Vary, Most a Kralupy nad Vltavou proběhlo cvičení ČSLA a Střední skupiny vojsk SA Družba 1990.