Menu Zavřeno

131. smíšená letecká divize Milovice

V roce 1989 bylo součástí divize 6 000 vojáků, 105 bojových a 8 dopravních letadel, 175 vrtulníků. Divize měla 4 letiště. Mimoň – Hradčany, Milovice – Mladá, Olomouc – Neředín, Sliač – Hájniky.

Štáb divize sídlil v Milovicích na Božím Daru. Stíhací letecký pluk byl vybaven letadly MiG-23, dopravní letka měla An-24, An-26, An-12, Il-14, vrtulníky Mi-2 a Mi-8. Samostatný letecký oddíl podpory pěchoty měl 4-6 vrtulníků Mi-2.

Na letišti Hradčany byl stíhací letecký pluk s letadly MiG-21 a samostatné letecké uskupení podpory pěchoty s vrtulníky Mi-2.

Letiště v Olomouci mělo samostatnou vrtulníkovou letku , později pluk s Mi-8 a letecký oddíl podpory pěchoty se stroji Mi-2.

Zvolen Sliač – vrtulníkový pluk měl dvě letky Mi-24 a jednu letku Mi-8. Průzkumná letka byla vybavena stroji Su-17.

Место дислокации Наименования частей Тип самолета/вертолета Количество
Milovice – Mladá (Boží Dar)Štáb 131 . letecké
divize
Milovice – Mladá (Boží Dar) 114. stíhací letecký plukMiG-29/UB
MiG-23M/UB
10/2
20/6
Milovice – Mladá (Boží Dar) 173. samostatná
smíšená letka
An-12BP
An-26
Tu-134A
Mi-8S
Mi-8T
3
4
1
2
4
Milovice – Mladá (Boží Dar) 231. samostatná
vrtulníková letka
Mi-24V/P
Mi-8T/TV
Mi-24R/K
Mi-6VKP
Mi-22
8
8
2/2
2
1
Mimoň – Hradčany236. stíhací
bombardovací
letecký pluk
MiG-27K
MiG-23UB
40
10
Mimoň – Hradčany 230. samostatná
vrtulníková letka
Mi-24V/P
Mi-8T/TV
Mi-24R/K
8
8
2/2
Mimoň – Hradčany 199. samostatná
vrtulníková letka
bojového velení
Mi-24R/K
Mi-8T/PPA
Mi-6VKP
Mi-22
2/2
3/3
2
1
Olomouc – Neředín490. samostatný
vrtulníkový pluk
Mi-24V/P
Mi-8T/TB/MT
Mi-24R/K
Mi-6VKP
20
24
2/2
1-2
Sliač100. samostatná
průzkumná letka
Su-17MZR
Su-17UMZ
17
Sliač 238. samostatný
vrtulníkový pluk
Mi-24V/P
Mi-8T/TB/MT
Mi-24R/K
36
20
2/2

Posádky spadající pod 131. smíšenou leteckou divizi:

velitelství 131. smíšené letecké divize Управление 131-й смешанной авиационной дивизии – Управление 131 сад в/ч пп 79510 Boží Dar
Záložní velitelské stanoviště letectva + PVO Mordová rokle Комбинированный командный пункт авиации и ПВО Boží Dar
Spojovací uzel „Eskort“ 131. smíšené letecké divize узел связи „Эскорт“ 131-й смешанной авиационной дивизии – УС „Эскорт“ 131 САД Boží Dar
785. spojovací uzel „Garus“ štábu letectva CGV 785-й узел связи Гарус штаба авиации ЦГВ – 785 УС „Гарус“ в/ч пп 18407 Boží Dar
162. uzel automatického systému řízení 162-й узел автоматической системы управления – 162 УАСУ 131 иад в/ч пп 89488 Boží Dar
114. gardový stíhací letecký pluk 114-й гвардейский истребительный авиационный полк – 114 иап в/ч пп 19981 Boží Dar
153. posádkový dům důstojníků 153-й гарнизонный дом офицеров – 153 ГДО в/ч пп 19981-K Boží Dar
1150. centrum řízení provozu 1150-й Центр руководства полетами – 1150 ЦРП в/ч пп 19981-C Boží Dar
170. samostatná rota letištního technického zabezpečení 170-я отдельная рота аэродромно-технического обеспечения – 170 орато 173 оаэ в/ч пп 22268 Boží Dar
340. samostatný vrtulníkový pluk 340-й отдельный вертолетный полк – 340 овп в/ч пп 22672 Boží Dar
231. samostatná vrtulníková letka 231-я отдельная вертолетная эскадрилья – 231 овэ в/ч пп 36611 Boží Dar
1108. samostatný prapor spojení a automatizovaného řízení 1108-й отдельный батальон связи и автоматизированного управления – 1108 обс и АУ в/ч пп 57515 Boží Dar
4306. samostatný radiotechnický prapor 4306-й отдельный радиотехнический батальон – 4306 ортб Boží Dar
570. samostatný prapor letištního technického zabezpečení 570-й отдельный батальон аэродромно-технического обслужуживания – 570 обато в/ч пп 97873 Boží Dar
1916. samostatný prapor řízení letového provozu 1916-й отдельный батальон управления воздушным движением – 1916 об увд Boží Dar
649. samostatný prapor spojení a radiotechnického zabezpečení 649-й отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения – 649 обс и РТО в/ч пп 24759 Boží Dar
1018. uzel spojení a radiotechnického zabezpečení 1018-й узел связи и радио-технического обезпечения – 1018 УС и РТО в/ч пп 24759-A Boží Dar
1916. samostatný prapor automatického řízení 1916-й отдельный батальон автоматизированного управления – 1916 обАУ в/ч пп 23447 Boží Dar
1234. sklad leteckého vybavení 1234-й склад авиатехсредств в/ч пп 21158 Boží Dar
234. letecká opravárenská dílna 234-я авиационная ремонтная мастерская – 234 АРМ в/ч пп 21158-A Boží Dar
samostatná transportní vzdušná letka отдельная транспортная авиационная эскадрилья – отаэ в/ч пп 80868 Boží Dar
613. samostatný prapor letištního technického zabezpečení 613-й отдельный батальон аэродромно-технического обслужуживания – 613 обато в/ч пп 84610 Boží Dar
412. letištní rota 412-я аэродромная рота – 412 ар Boží Dar
483. samostatný stíhací prapor 483-й отдельный истребительный батальон – 483 оиб Boží Dar
1059. spojovací uzel 1059-й узел связи – 1059 УС в/ч пп 54269 Boží Dar
907. zvláštní oddělení KGB 907-й особый отдел КГБ – 907 оо КГБ в/ч пп 51527-A Boží Dar
17. opravárenská dílna spojovacích prostředků 17-я ремонтная мастерская средств связи – 17 рмсс в/ч пп 58726 Boží Dar
Pojízdná automobilová opravárenská dílna подвижная автомобильная ремонтная мастерская – ПАРМ в/ч пп 19063 Boží Dar
271. pojízdná automobilová opravárenská dílna 271-я подвижная автомобильная ремонтная мастерская – 271 ПАРМ в/ч пп 19069 Boží Dar
Pojízdná automobilová opravárenská dílna подвижная автомобильная ремонтная мастерская – ПАРМ в/ч пп 23555 Boží Dar
Sklad leteckých pohonných hmot склад авиационных горюче смазочных материалов Lipník
Sklad leteckých pohonných hmot склад авиационных горюче смазочных материалов Všejany
649. spojovací prapor 649-й батальон связи – 649 бс в/ч пп 04703
236. stíhací bombardovací letecký pluk 236-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков – 236 апиб в/ч пп 45097 Hradčany
154. posádkový dům armády 154-й гарнизонный дом офицеров – 154 ГДО, в/ч пп 45097-К Hradčany
1149. centrum řízení provozu 1149-й Центр руководства полетами – 1149 ЦРП в/ч пп 45097-С Hradčany
Spojovací uzel letectva „Eskalator“ узел связи ВВС „Эскалатор“ – УС „Эскалатор“
Hradčany
199. samostatná vrtulníková letka bojového řízení 199-я отдельная вертолетная эскадрилья боевого управления – 199 овэ БУ в/ч пп 22726 Hradčany
244. samostatná rota letištního technického zabezpečení 244-я отдельная рота аэродромно-технического обеспечения – 244 орато 199 овэ БУ в/ч пп 23480 Hradčany
230. samostatná vrtulníková letka 230-я отдельная вертолетная эскадрилья – 230 овэ в/ч пп 23424 Hradčany
313. samostatná vrtulníková letka 313-я отдельная вертолетная эскадрилья – 313 овэ в/ч пп 36621 Hradčany
83. samostatný prapor letištních staveb 83-й отдельный батальон аэродромного строительства – 83 обас в/ч пп 80829 Hradčany
573. samostatný prapor spojení a radiotechnického zabezpečení 573-й отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения – 573 обс и РТО 236 апиб в/ч пп 82926 Hradčany
1019. uzel spojení a radiotechnického zabezpečení 1019-й узел связи и радиотехнического обеспечения – 1019 УС и РТО в/ч пп 82926-А Hradčany
932. samostatný prapor letištního technického zabezpečení 932-й отдельный батальон аэродромно-технического обслужуживания – 932 обато в/ч пп 92069 Hradčany
Ubytovací správa квартирно эксплуатационная часть – КЭЧ, в/ч пп 92069-К Hradčany
462. uzel komplexní technické kontroly 462-й узел комплексного технического контроля – УКТК в/ч пп 79433 Hradčany
155. samostatný vrtulníkový pluk 155-й отдельный вертолетный полк – 155 овп в/ч пп 31476 pravděpodobně Hradčany
426. kontrolní technická služba 426-я контрольно-техническая служба – 426 ктс, в/ч пп 31476-В Hradčany
490. samostatný vrtulníkový pluk 490-й отдельный вертолетный полк – 490 овп в/ч пп 44100 Olomouc
498. letecký opravárenský závod 498-й авиационный ремонтный завод – 498 АРЗ, в/ч пп 21446 Olomouc
488. samostatný prapor letištního technického zabezpečení 488-й отдельный батальон аэродромно-технического обслужуживания – 488 обато Olomouc
232. samostatná vrtulníková letka 232-я отдельная вертолетная эскадрилья – 232 овэ в/ч пп 23425 Olomouc
238. samostatný vrtulníkový pluk 238-й отдельный вертолетный полк – 238 овп в/ч пп 41396 Sliač
spojovací uzel letectva „Obozrenie“ узел связи ВВС „Обозрение“ – УС „Обозрение“ Sliač
Samostatná rota letištního technického zabezpečení отдельная рота аэродромно-технического обеспечения – орато в/ч пп 22266 Sliač
463. samostatná rota spojení a radiotechnického zabezpečení 463-я отдельная рота связи и радиотехнического обеспечения – 463 орс и РТО в/ч пп 23367 Sliač
365. samostatný prapor letištního technického zabezpečení 365-й отдельный батальон аэродромно-технического обслужуживания – 365 обато 238 овп в/ч пп 23434 Sliač
100. samostatná průzkumná vzdušná letka 100-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья – 100 ораэ в/ч пп 26214 Sliač
samostatná vrtulníková eskadra отдельная вертолетная эскадрилья – овэ в/ч пп 35761 Sliač
171. samostatná smíšená vzdušná letka 171-я отдельная смешанная авиационная эскадрилия – 171 осаэ в/ч пп 80676 Sliač