Menu Zavřeno

Karosa ŠL-11

Asi nejrozšířenějším autobusem u sovětských posádek v 70. a 80. letech byl autobus Karosa ŠL-11 a PAZ-672. Oba typy převážely různé vojenské delegace, jezdily na exkurze a společné výlety, družební akce a také převážely děti důstojníků do sovětských škol v Československu.