Menu Zavřeno

Zkratky vojenských názvů

Ve vojenské terminologii Sovětské armády se používají různé zkratky, používané při komunikaci nebo v dokumentech.

Zkratka Význam

адиб
авиационная дивизия истребителей-бомбардировщиков
letecká divize stíhačů-bombardérů
аиптадн армейский истребительно-противотанковый
артиллерийский дивизион
armádní stíhací protitankový dělostřelecký oddíl
апартиллерийский полк
dělostřelecký pluk
апапармейский пушечный артиллерийский полк
armádní dělový dělostřelecký pluk
апибавиационный полк истребителей-бомбардировщиков
letecký pluk bombardovacích stíhačů
бадбомбардировочная авиадивизия
bombardovací letecká divize
БНАБолгарская Народная Армия
Bulharská lidová armáda
БТИБронетанковое имущество
vybavení obrněné techniky
в/ч ппвойсковая часть полевая почта
vojenský útvar polní pošta
ВАВоздушная армия
Letecká armáda
вдбвоздушно-десантный батальон
vzdušně výsadkový prapor
ВДВВоздушно-десантные войска
vzdušně výsadková vojska
вддвоздушно-десантная дивизия
vzdušně výsadková divize
ВНАВенгерская Народная Армия
Maďarská lidová armáda
ВНРВенгерская Народная Республика
Maďarská lidová republika
ВОВоенный округ
Vojenský okruh
ВПВойско Польское
Vojsko polské
ВПСВоенно-почтовая станция
Vojenská poštovní stanice
ВСВооруженные Силы
Ozbrojené síly
ВТАВоенно-транспортная авиация
Vojenské dopravní letectvo
ВЧВысокочастотная связь
Vysokofrekvenční komunikace
гвгвардейский
gardový
ГДРГерманская Демократическая Республика
Německá demokratická republika
ГКГлавное Командование
Hlavní velení
ГК НИИ ВВС СССРГосударственный Краснознаменный научно-исследовательский институт ВВС СССР
Státní vědeckovýzkumný institut Rudého praporu VVS SSSR
ГРУГлавное разведывательное управление
Hlavní velení rozvědky
ГСМГорюче-смазочные материалы
Pohonné hmoty a maziva
ДСДальняя связь
Dálková komunikace
жджелезно-дорожный
železniční dráha
зенапзенитно-артиллерийский полк
protiletadlový dělostřelecký pluk
зрбрзенитно-ракетная бригада
protiletadlová raketová brigáda
зрпзенитно-ракетный полк
protiletadlový raketový pluk
зртбзенитно-ракетная техническая база
protiletadlová raketová technická základna
иадистребительная авиационная дивизия
stíhací letecká divize
иапистребительный авиационный полк
stíhací letecký pluk
КГБКомитет Государственной Безопасности
Výbor státní bezpečnosti
КПКомандный пункт
Velitelské stanoviště
мдмеханизированная дивизия
mechanizovaná divize
мпмеханизированный полк
mechanizovaný pluk
мсдмотострелковая дивизия
motostřelecká divize
мспмотострелковый полк
motostřelecký pluk
ННАНациональная Народная армия
Národní lidová armáda
НРБНародная Республика Болгария
Lidová republika Bulharsko
ОАОбщевойсковая армия
Vševojsková armáda
оаботдельный автомобильный батальон
samostatný automobilní prapor
оаэотдельная авиационная эскадрилья
samostatná letecká eskadra
об РЭБотдельный батальон радио-электронной борьбы
samostatný prapor radioelektronického boje
обасотдельный батальон аэродромного строительства
samostatný prapor letištního stavitelství
обАУотдельный батальон автоматизированного управления
samostatný prapor automatizovaného velení
обатоотдельный батальон аэродромно-технического обслужуживания
samostatný prapor letištní technické údržby
обооотдельный батальон охраны и обслуживания
samostatný prapor ochrany a údržby
обсотдельный батальон связи
samostatný spojovací prapor
обтсотдельный батальон тропосферной связи
samostatný prapor troposférického spojení
обхзотдельный батальон хиьической защиты
samostatný prapor chemické ochrany
овпотдельный вертолетный полк
samostatný vrtulníkový pluk
овэ БУотдельная вертолетная эскадрилья боевого управления
samostatná vrtulníková letka bojového velení
ОГОперативная группа
Operativní skupina
озаднотдельный зенитно-артиллерийский дивизион
samostatný protiletadlový dělostřelecký oddíl
озрднотдельный зенитно-ракетный дивизион
samostatný protiletadlový raketový oddíl
олкботдельный линейно-кабельный батальон связи
samostatný lineární kabelový spojovací prapor
олкбдсотдельный линейно-кабельный батальон дальней связи
samostatný lineární kabelový prapor dálkového spojení
омедсботдельный медико-санитарный батальон
samostatný zdravotnický prapor
онаботдельный наливной автомобильный батальон
samostatný doplňovací automobilní prapor
опапотдельный пушечный артиллерийский полк
samostatný dělový dělostřelecký pluk
одпботдельный десантно-переправочный батальон
samostatný výsadkový plavební prapor
опомботдельный понтонно-мостовой батальон
samostatný pontonový mostní prapor
опсотдельный полк связи
samostatný spojovací pluk
опс АИотдельный подвижный склад авиационного имущества
samostatný pojízdný sklad leteckého materiálu
орапотдельный разведывательный авиационный полк
samostatný průzkumný letecký pluk
орботдельный разведывательный батальон
samostatný průzkumný prapor
орвботдельный ремонтно-восстановительный батальон
samostatný opravárenský prapor
орднотдельный ракетный дивизион
samostatný raketový oddíl
оребатротдельная реактивная батарея
samostatná raketová baterie
ореднотдельный реактивный дивизион
samostatný raketový oddíl
оррбсотдельный радио-релейный батальон связи
samostatný radioreléový spojovací prapor
орркботдельный радио-релейный кабельный батальон
samostatný radioreléový kabelový prapor
орооотдельная рота охраны и обслуживания
samostatná rota ochrany a údržby
орс и РТОотдельная рота связи и радио-технического обеспечения
samostatná spojovací rota a rota radiotechnického zabezpečení
ортботдельный радио-технический батальон
samostatný radiotechnický prapor
орротдельная разведрота
samostatná průzkumná rota
орхзотдельная рота химической защиты
samostatná rota chemické ochrany
осаднотдельный самоходный артиллерийский дивизион
samostatný samohybný dělostřelecký oddíl
осапотдельный смешанный авиационный полк
samostatný smíšení letecký pluk
осаэотдельная смешанная авиационная эскадрилия
samostatná smíšená vzdušná letka
отботдельный танковый батальон
samostatný tankový prapor
ПАХПолевой автохлебзавод
Polní automobilní pekárna
пдппарашютно-десантный полк
parašutní-výsadkový pluk
ПКФПрикарпатский фронт
Podkarpatský front
ПНРПольская Народная Республика
Polská lidová republika
погбрпограничная бригада
pohraniční brigáda
ППГПолевой подвижный госпиталь
Polní pojízdná nemocnice
ПСПравительственная связь
Vládní spojení
РВ и АРакетные войска и артиллерия
Raketová vojska a dělostřelectvo
РВГКРезерв Верховного Главного Командования
Rezerva vrchního hlavního velení
ТАТанковая армия
Tanková armáda
ТБАКтяжелый бомбардировочный авиакорпус
těžký bombardovací letecký sbor
тдтанковая дивизия
tanková divize
тптанковый полк
tankový pluk
УАСНСУзел автоматической системы наведения самолетов
Uzel automatického systému navedení letadel
УФПСУзел фельдегерской почтовой связи
Uzel kurýrního poštovního spojení
ЦУЦентральный Узел
Centrální uzel
ЦФЦентральный фронт
Střední front
ЮФЮжный фронт
Jižní front