Menu Zavřeno

Vybavení štábů útvarů

Jak vypadal takový štáb útvaru, například o velikosti pluku? Dozvíte se v následujících řádcích.

ŠTÁB VOJENSKÉHO ÚTVARU 35841

ШТАБ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 35841

Štáb je obvykle vícepatrovou budovou (u menších areálů i přízemní) a u pluku je tvořen následujícími místnostmi – jako příklad uveden 585. dělostřelecký pluk z Klášterce nad Orlicí – útvar 35841 (585-й артиллерийский полк). Rozmístění místností bylo z velké části konzultováno s vojáky základní služby i s některými důstojníky tohoto pluku, kteří odsloužili své roky služby v Klášterci. Fotografie dobové i současné jsou taktéž ze štábu útvaru 35841.

Operační místnost (se spojovací technikou) / КОМАНДНЫЙ ПУНКТ

Štáb pluku / ШТАБ ПОЛКА

  • Místnost pro zasedání štábu pluku tvořeného veliteli a náčelníky služeb

Kancelář velitele pluku / КОМАНДИР ПОЛКА

Kancelář zástupce velitele pluku / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ПОЛКА

Zástupci velitele jsou následující – vzdělávací činnost, technické části – zbraní, týlové služby,

Náčelníci jsou následující: náčelník dělostřelectva pluku, protivzdušné obrany pluku, ženijní služby pluku, služby radiační, chemické a biologické ochrany pluku, zdravotnické služby pluku, finanční služby pluku, služby pluku, fyzického výcviku a sportu pluku, průzkumu pluku, spojení pluku, metrologické služby pluku, služby raketových a dělostřeleckých zbraní pluku, obrněné služby pluku, automobilní služby pluku, služby materiálů paliv a maziv pluku, výživové služby pluku, oděvní služby pluku

místnost bojové slávy (historie) / МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

  • Zde se nachází především prapor útvaru se stálou čestnou stráží (ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ), místnost by měla mít plochu alespoň 12 m2 a být v blízkosti místnosti dozorčího útvaru.

zvláštní oddíl / ОСОБЫЙ ОТДЕЛ

  • Zde byla kancelář kontrarozvědky, která spadala pod KGB

Štáby mají také své archivy a další pracoviště. Například štáb v Klášterci měl ve sklepě dokonce saunu pro důstojníky. V bočním přístavku štábu bylo také vězení pro vojáky.

Chodby štábu by se měly vymalovat křídovou nebo vápennou barvou bílého odstínu, do výšky 1,6 metru latexovou barvou v odstínu slonové kosti. Spodní hrana do výšky 30 cm v odstínu o dva stupně tmavším.

Služební místnosti se malují na stropu a 10 cm od horní hrany stěn v bílé vápenné nebo křídové barvě, zbytek stěn v latexové barvě slonové kosti.