Menu Zavřeno

Vojenská přísaha

Vojenská přísaha Ozbrojených sil SSSR.

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным Воином, стойко переносить все тягости и лишения воинской службы, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.

Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа »

Překlad:

„Já, občan Svazu sovětských socialistických republik, vstupem do řad Ozbrojených sil, přijímám přísahu a slavnostně přísahám být čestným, statečným, disciplinovaným, ostražitým vojákem, statečně snášet všechny těžkosti a nezbytnosti vojenské služby, přísně chránit vojenské a státní tajemství, bez pochyb dodržovat vojenské řády a rozkazy velitelů a náčelníků.

Přísahám, že budu svědomitě studovat vojenské záležitosti, chránit vojenský a státní majetek a být do posledního dechu oddaným svému lidu, své Sovětské vlasti a Sovětské vládě.

Jsem vždy připraven na rozkaz Sovětské vlády začít bránit svou Vlast – Svaz sovětských socialistických republik a jako voják Ozbrojených sil přísahám, že ji budu bránit odvážně, obratně, důstojně a čestně, aniž bych šetřil svou krev i život k dosažení úplného vítězství nad nepřáteli.

Jestli poruším tuto slavnostní přísahu, pak mně může postihnout přísný trest sovětského zákona, všeobecná nenávist a pohrdání sovětským lidem.“