Menu Zavřeno

BUDOVY VOJENSKÝCH ÚTVARŮ

Jako základní útvar, který zde bude představen, bude použit pluk. Menší útvary o velikosti praporů nebo rot mají samozřejmě jednodušší strukturu a menší vybavení a tedy i menší počet budov. Fotografie, jak dobové, tak současné jsou z
585. dělostřeleckého pluku v Klášterci.

Útvary se obvykle dělí na dělostřelecké a raketové, tankové, motostřelecké, spojařské, ženijní a další.

Nejčastěji jsou děleny na prapory, roty a čety, avšak u dělostřeleckých, PVO a raketových útvarů je použito dělení na oddíly a baterie.

Vojenské útvary u Střední skupiny vojsk, ale i v SSSR byly děleny na následující části:

Areál kasáren

Prostor pro ubytování rodin důstojníků a další zázemí

Autopark

Sportoviště

Výcvikové prostory

Sklady a strážní prostory

Areál kasáren

Zajišťuje ubytování vojsk, prostory pro velení, zázemí a nástupní prostory.

Je rozděleno na následující druhy budov

ŠTÁB VOJENSKÉHO ÚTVARU 35841

ШТАБ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 35841

OŠETŘOVNA

МЕДПУНКТ – МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ ПОЛКА

JÍDELNA MUŽSTVA

СОЛДАТСКАЯ СТОЛОВАЯ 

JÍDELNA DŮSTOJNÍKŮ

 ОФИЦЕРСКАЯ СТОЛОВАЯ

TĚLOCVIČNA 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

UČEBNA

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

 PROMÍTACÍ SÁL, KLUB

 КЛУБ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

KOTELNA 

КОТЕЛЬНАЯ

KASÁRNA Č.

 КАЗАРМА №

OBCHOD ARMA/ČAJNAJA/bufet

СОЛДАТСКАЯ ЧАЙНАЯ

STRÁŽNÍ MÍSTNOST

 КАРАУЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Kontrolní dispečerský bod

КОНТРОЛЬНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ   

Kontrolní propouštěcí bod – vrátnice

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

LÁZNĚ

БАНЯ

PRÁDELNA – ПРАЧЕЧНАЯ

BUDOVY AUTOPARKU JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

KONTROLNÍ TECHNICKÝ BOD

КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУНКТ (КТП)

Stanoviště každodenní technické údržby

Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕТО)

Úložiště techniky č.

ХРАНИЛИЩЕ

Stanoviště technické údržby a oprav

пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОиР)

Stanoviště čištění a mytí

пункт чистки и мойки

Stanoviště doplňování PHM

пункт заправки

Stanoviště předčištění

пункт предварительной очистки

Akumulátorové oddělení

Аккумуляторное отделение

Statická stanice ohřevu vody a oleje

Стационарная водомаслогрейка

Sklad automobilového vybavení útvaru

Склад автобронетанкового имущества части

PODROBNÝ ROZPIS KAŽDÉ BUDOVY ÚTVARU

ŠTÁB VOJENSKÉHO ÚTVARU 35841

ШТАБ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 35841

Štáb je obvykle vícepatrovou budovou (u menších areálů i přízemní) a u pluku je tvořen následujícími místnostmi – jako příklad uveden 585. dělostřelecký pluk z Klášterce nad Orlicí – útvar 35841 (585-й артиллерийский полк). Rozmístění místností bylo z velké části konzultováno s vojáky základní služby i s některými důstojníky tohoto pluku, kteří odsloužili své roky služby v Klášterci. Fotografie najdete na stránce v archivu, která se věnuje štábu.

Operační místnost (se spojovací technikou) / КОМАНДНЫЙ ПУНКТ

Štáb pluku / ШТАБ ПОЛКА

  • Místnost pro zasedání štábu pluku tvořeného veliteli a náčelníky služeb

Kancelář velitele pluku / КОМАНДИР ПОЛКА

Kancelář zástupce velitele pluku / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ПОЛКА

Zástupci velitele jsou následující – vzdělávací činnost, technické části – zbraní, týlové služby,

Náčelníci jsou následující: náčelník dělostřelectva pluku, protivzdušné obrany pluku, ženijní služby pluku, služby radiační, chemické a biologické ochrany pluku, zdravotnické služby pluku, finanční služby pluku, služby pluku, fyzického výcviku a sportu pluku, průzkumu pluku, spojení pluku, metrologické služby pluku, služby raketových a dělostřeleckých zbraní pluku, obrněné služby pluku, automobilní služby pluku, služby materiálů paliv a maziv pluku, výživové služby pluku, oděvní služby pluku

místnost bojové slávy (historie) / МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

  • Zde se nachází především prapor útvaru se stálou čestnou stráží (ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ), místnost by měla mít plochu alespoň 12 m2 a být v blízkosti místnosti dozorčího útvaru.

zvláštní oddíl / ОСОБЫЙ ОТДЕЛ

  • Zde byla kancelář kontrarozvědky, která spadala pod KGB

Štáby mají také své archivy a další pracoviště. Například štáb v Klášterci měl ve sklepě dokonce saunu pro důstojníky.

Chodby štábu by se měly vymalovat křídovou nebo vápennou barvou bílého odstínu, do výšky 1,6 metru latexovou barvou v odstínu slonové kosti. Spodní hrana do výšky 30 cm v odstínu o dva stupně tmavším.

Služební místnosti se malují na stropu a 10 cm od horní hrany stěn v bílé vápenné nebo křídové barvě, zbytek stěn v latexové barvě slonové kosti.

OŠETŘOVNA

МЕДПУНКТ – МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ ПОЛКА

Ošetřovna je často samostatná budova, obvykle menší než ostatní. Může být přízemní i vícepatrová, dle stavebních dispozic. Je tvořena následujícími pracovišti a funkcemi. Fotografie najdete v archivu na stránce, která se věnuje ošetřovně.

Náčelník zdravotnické služby

Начальник ПМП

Starší lékař pluku

Старший врач полка

Mladší doktor

Младший врач

Zubař

Зубной врач

Zdravotník

Фельдшер

Sanitář

Санитар

Elektromechanik

Электромеханик

Radista

Радиотелеграфист

Instruktor dezinfekčních prostředků

Санинструктор-дезинфектор

Náčelník lékárny

Начальник аптеки

Kuchař

Повар

Řidiči

Шоферы

Oddělení sběru a evakuace raněných:

Отделение сбора и эвакуации раненых:

Sanitární instruktor oddělení

Санинструкт-командир отделения

Sanitáři – nosítkáři

Санитары носильщики

Řidiči – sanitáři

Водители-санитары

JÍDELNA MUŽSTVA

СОЛДАТСКАЯ СТОЛОВАЯ  

K ní se vzahuje také Sklad potravin / ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СКЛАД

Jídelna byla obvykle tvořena kuchyní, která se dělali na různá pracoviště pro zpracování brambor, masa a dalších potravin, sklady potravin a další činnosti. Dále zde byla jídelna, toalety, umývárny.

JÍDELNA DŮSTOJNÍKŮ

 ОФИЦЕРСКАЯ СТОЛОВАЯ

Opět je tvořena obdobnými pracovišti jako jídelna mužstva. V případě dostatečně velké budovy se v části mohla vyskytovat Čajnaja, tedy bufet či Arma, pro občerstvení vojáků. Tak tomu bylo určitou dobu i v Klášterci, než byla vybudována nová samostatně stojící Čajnaja. Ve sklepní části jídelny důstojníků byla kotelna, umývárna pro mytí vojáků – баня a také místo pro sběr a vydávání spodního prádla k praní.

Obvykle byla jídelna tohoto složení:

Zástupce velitele v týlu / Заместитель командира полка по тылу

Náčelník zásobovací služby / начальник продслужбы

Náčelník jídelny/ начальник столовой

Kuchař instruktor / инструктор повар

Kuchař / повар

Kuchař / повар

Kuchař / повар

TĚLOCVIČNA 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

Krytý prostor pro sportovní rozvoj vojáků, za kasárny obvykle stával i venkovní sportovní areál tvořený překážkami všeho druhu, označení nesl СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК

UČEBNA

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 

Obvykle součást některé z budov kasáren, zde probíhaly různé přednášky a výuka – politická i bojová. Někdy u útvarů vznikaly i samostatné výcvikové budovy.

Tato místnost měla obvykle stoly/lavice a židle, výukové plakáty a nástěnky. Případně školní verze zbraní a přístrojů.

PROMÍTACÍ SÁL, KLUB

 КЛУБ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

Klub byl určen pro kulturní a politické vzdělání, byl o různé velikosti dle možností útvaru. V Klášterci byl později postaven samostatný velký klub, který patřil k největším v Československu a starý klub byl přestavěn ve sportovní sál.

KOTELNA 

КОТЕЛЬНАЯ

Kotelna byla buď součástí některé z budov kasáren, nebo později byla budována samostatně stranou od ostatních budov. Zajišťovala vytápění budov kasáren, někdy i vytápěných garáží autoparku s důležitou technikou, ale také často zajišťovala teplo v bytové výstavbě pro důstojníky a jejich rodiny.

KASÁRNA Č.

 КАЗАРМА №

Budova kasáren zajišťovala zázemí pro život vojáků, byla obvykle tvořena těmito částmi:

Velitel roty, zástupce velitele roty, zástupce ve vzdělávací činnosti, ve zbraních.  / КАНЦЕЛЯРИЯ РОТЫ   NAPŘ. КАНЦЕЛЯРИЯ 1 МСР

Velitel čety, staršina roty, zástupce velitele čety

Místnost pro přespání / СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

každý voják má právo na 2,5 – 4 m2, objem vzduchu minimálně 9-12 kub.m na vojáka. Postele musí být minimálně 50 cm od vnějších stěn. Postele mají být jednoho typu

Knihovna roty / БИБЛИОТЕКА РОТЫ

Místo/místnost pro očistu obuvi / (место) КОМНАТА ДЛЯ КУРЕНИЯ И ЧИСТКИ ОБУВИ

Místo/místnost pro čištění zbraní / (место) КОМНАТА ДЛЯ ЧИСТКИ ОРУЖИЯ

Místo/místnost pro sportovní činnosti / (место) КОМНАТА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ

Umývárna / КОМНАТА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

  • jeden kohoutek na 5-7 vojáků, v rotě minimálně 2 nožní vany s tekoucí vodou

Sprchy / ДУШЕВАЯ

Kancelář roty / КАНЦЕЛЯРИЯ (РОТЫ)

Místnost pro uskladnění zbraní / КОМНАТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ

Společenská odpočinková místnost / КОМНАТА ДОСУГА / ЛЕНИНСКАЯ КОМНАТА

Místo pro kuřáky / МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ

Místnost pro bytové hospodářství / КОМНАТА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Sklad technického vybavení / СКЛАД ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Sklad pro uložení majetku roty a osobních věcí vojáků / КЛАДОВАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА РОТЫ И ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Sušárna pro oděvy a obuv / СУШИЛКА ДЛЯ ОБМУНДИРОВАНИЯ И ОБУВИ

Toalety / ТУАЛЕТ

  • jeden záchod a jeden pisoár na 10-12 vojáků

OBCHOD ARMA/ČAJNAJA/bufet / СОЛДАТСКАЯ ЧАЙНАЯ

  • tento vojenský bufet nabízel jednoduché občerstvení a sladkosti, různé nealkoholické nápoje a drobnosti denní potřeby

STRÁŽNÍ MÍSTNOST – STRÁŽNICE / КАРАУЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Kontrolní dispečerský bod / КОНТРОЛЬНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ   

  • využití především u letišť

Kontrolní propouštěcí bod – vrátnice / КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

PRÁDELNA / ПРАЧЕЧНАЯ

PODROBNÝ ROZPIS KAŽDÉ BUDOVY AUTOPARKU

KONTROLNÍ TECHNICKÝ BOD

КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУНКТ (КТП)

Toto pracoviště má za úkol kontrolu a vpouštění lidí a vozidel do autoparku nebo výjezd vozidel z autoparku. Dozorčí parku kontroluje dokumentaci u lidí vcházejících nebo vjíždějících do areálu autoparku. Náčelník KTP kontroluje stav techniky, která má vyjíždět z autoparku.

Součástí této budovy jsou následující části:

Místnost dozorčího parku / помещение дежурного по парку

Chodba / проходная

Místnost náčelníka KTP / помещение начальника КТП

Místnost pro řidiče služebních tahačů / комната для водителей дежурных тягачей

Třída bezpečnosti provozu, výuky řidičů / класс безопасности движения, инструктажа водителей

Místnost pro odpočinek směny v parku / помещение для отдыха наряда по парку

Dále mohou být vytvořena tato pracoviště:

Místnost pro práci náčelníků služeb a zástupců velitele čet/ помещения для работы начальников служб и ЗКВ подразделений

Místo pro uložení pěnových hasicích přístrojů při vysoké teplotě venkovního vzduchu / место для хранения пенных огнетушителей при отрицательной температуре окружающего воздуха

Místo pro uložení kuřáckých a zapalovacích prostředků vojáků přicházejících do parku / место для хранения курительных и зажигательных принадлежностей военнослужащих, прибывающих в парк

Místo pro uložení nádobí pro vojáky vnitřní služby a řidičů služebních prostředků / место для хранения столовой посуды для лиц внутреннего наряда и водителей дежурных средств

Stanoviště každodenní technické údržby

Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕТО)

Toto stanoviště je buď v uzavřených garážích, nebo v přístřešku. Probíhá zde každodenní prohlídka techniky, například příprava k výjezdu, nebo údržba po návratu techniky. Je tvořeno dle druhu techniky a množství prováděných prací například následujícími pracovišti

Pracoviště regulačních a mazacích prací / пост регулировочных и смазочных работ

Pracoviště prověrky a údržby zbraní / пост проверки и обслуживания вооружения

Pracoviště prověrky a údržby elektroagregátů пост проверки и обслуживания ЭСО

Pracoviště prověrky a údržby spojovacích prostředků / пост проверки и обслуживания средств связи

Pracoviště svářečských a klempýřských prací / пост электрогазосварочных и рихтовочных работ

Pracoviště lakovacích prací / пост малярных работ

Úložiště techniky č.

ХРАНИЛИЩЕ

Zde je uložena technika a zbraně, vrata budovy jsou číslovaná.

Garáže mohou být vytápěné nebo nevytápěné. Technika může být uložena také pod přístřešky nebo na otevřené ploše se zpevněným povrchem. Technika může být parkována v jedné nebo dvou řadách za sebou. Kolová technika se parkuje odděleně od pásové. Technika v druhé řadě se za pomoci tažných lan zapřahuje za vozidlo v první řadě a to za pomoci háků na vozidlech.

Stanoviště technické údržby a oprav

пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОиР)

Toto stanoviště je určeno pro provedení všech druhů prací technické údržby a ošetření techniky a pro provedení aktuálních oprav dle technické dokumentace. V budově pro technickou údržbu a opravy je veškeré potřebné zázemí pro opravy a to včetně zázemí pro pracovníky. Z pracovišť lze zmínit například karosářské pracoviště, kompresorovnu, svářecí oddělení, kovářské oddělení, mechanizované oddělení, zámečnickou dílnu, opravnu pneumatik, oddělení oprav zbraní, oddělení oprav optiky, oddělení oprav radioaparatury, oddělení oprav elektrického vybavení, oddělení oprav palivového systému, oddělení údržby a oprav akumulátorů, prostor pro opravu filtrů.

Stanoviště čištění a mytí

пункт чистки и мойки

Zde probíhá konečné venkovní mytí techniky (po předchozím opláchnutí u stanoviště oplachu), vnitřní čištění a vysávání.

Stanoviště doplňování PHM

пункт заправки

Určeno k doplňování paliva a olejů do vojenské techniky a také vydáváním mazacích prostředků. V útvarech, kde je kolová i pásová technika, se rozdělují příjezdy k tankovacím stojanům dle druhu techniky.

Akumulátorové oddělení

Аккумуляторное отделение

Zde se provádí údržba, oprava a skladování akumulátorových baterií, včetně jejich nabíjení a provedení kontrolního přezkoušení. V rámci údržby probíhá doplňování elektrolitu a destilované vody, zaplnění suchých akumulátorů. Místnosti určené k nabíjení a skladování akumulátorů jsou větrány ventilátory a další ventilací.

Statická stanice ohřevu vody a oleje

Стационарная водомаслогрейка

Stanice je určena k ohřevu a skladování ohřáté vody pro předehřátí motorů v zimním období u automobilů bez možnosti samostatných nebo společných předehřívacích systémů, skladovaných v nevytápěných budovách nebo na venkovním stání v přístřešku nebo na odkrytých plochách.

Dále zde může docházet k ohřevu oleje.

Sklad automobilového vybavení útvaru

Склад автобронетанкового имущества части

Sklady automobilového materiálu slouží k uložení, kvalitnímu skladování a vydávání automobilového materiálu pro provoz vojenské techniky. Obvykle je umístěn vedle stanoviště technické údržby a oprav. Skladované zboží je číslováno a rozděleno na různá oddělení.

Civilní prostory areálu

Mezi prostory v civilní části se obvykle počítají budovy bytů důstojníků, obchody, KEČ (КЭЧ), tedy ubytovací správa – квартирно-эксплуатационная часть. Dále byly u některých útvarů také školy pro děti důstojníků a další provozní objekty. To, že se jednalo spíše o civilní objekty, však neznamená že byl tento areál běžně přístupný československému obyvatelstvu. Obvykle byla potřeba do této části propustka. Samozřejmě to neplatilo všude, záleželo na každém útvaru.

Strážní služba a strážnice

Strážní služba

Každý vojenský areál, který je střežen, má obvykle kromě vrátnice KPP (tedy контрольно-пропускной пункт КПП) u vjezdů do kasáren, také kontrolní technické stanoviště (контрольно-технической пункт КТП), kde probíhá kontrola techniky a dokumentace při vjezdu a výjezdu vozidel z parku.

A třetím druhem takovýchto hlídkových objektů je strážnice, kde probíhalo řízení samotné strážní služby v útvaru, skladu, parku či jiném vojenském objektu. Strážnice byla tedy takovým zázemím pro strážní službu.

Každá hlídka měla svoje stanoviště (пост), kterého se držela během služby. Označoval se obvykle číslem, např. пост номер один, пост номер пять. Stanoviště č. 1 bylo v útvaru obvykle na štábu, jako čestná stráž u bojového praporu útvaru.

Budova strážnice se skládá z:

Hlavní místnost

Místnost náčelníka stráže a jeho pomocníka, obvykle prosklené dveře vedoucí do hlavní místnosti

Místnost pro odpočinek vyčkávající směny stráže

Jídelna s vybavením pro ohřev jídla, sušárna, sklad, toalety, umývárna a další zázemí.

Nedaleko strážnice byl často také prostor pro nácvik strážní služby (КАРАУЛЬНЫЙ ГОРОДОК) s instruktážními nástěnkami a dalšími prostory a objekty pro výcvik vojáků pro strážní službu.

FUNKCE NA ÚTVARU:

Velitel pluku / КОМАНДИР ПОЛКА

Zástupce velitele pluku / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ПОЛКА

Náčelník štábu pluku / НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА

Zástupce velitele pluku v politické činnosti / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ПОЛКА ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Zástupce velitele pluku ve zbraních / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ПОЛКА ПО ВООРУЖЕНИЮ

Zástupce velitele pluku v týlových službách / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ПОЛКА ПО ТЫЛУ

Náčelník dělostřelectva pluku / НАЧАЛЬНИК АРТИЛЛЕРИИ ПОЛКА

Náčelník protivzdušné obrany pluku / НАЧАЛЬНИК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ ПОЛКА

Náčelník dozorčí služby pluku / НАЧАЛЬНИК ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ ПОЛКА

Náčelník ženijní služby pluku / НАЧАЛЬНИК ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ ПОЛКА

Náčelník služby radiační, chemické a biologické ochrany pluku / НАЧАЛЬНИК ХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПОЛКА

Náčelník zdravotnické služby pluku / НАЧАЛЬНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ПОЛКА

Náčelník finanční služby pluku / НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛКА

Náčelník fyzického výcviku a sportu pluku / НАЧАЛЬНИК ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА ПОЛКА

Náčelník průzkumu pluku / НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ ПОЛКА

Náčelník spojení pluku / НАЧАЛЬНИК СВЯЗИ ПОЛКА

Náčelník metrologické služby pluku / НАЧАЛЬНИК МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПОЛКА

Náčelník raketových a dělostřeleckých zbraní pluku / НАЧАЛЬНИК РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ ПОЛКА

Náčelník obrněné služby pluku / НАЧАЛЬНИК БРОНЕТАНКОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛКА

Náčelník automobilní služby pluku / НАЧАЛЬНИК АВТОМОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПОЛКА

Náčelník služby palivových a mazivových materiálů pluku (GSM) / НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ГОРЮЧЕГО И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОЛКА

Náčelník výživové služby pluku / НАЧАЛЬНИК ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПОЛКА

Náčelník oděvní služby pluku / НАЧАЛЬНИК ВЕЩЕВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛКА

Velitel praporu / КОМАНДИР (ОТДЕЛЬНОГО) БАТАЛЬОНА

Zástupce velitele praporu / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА

Náčelník štábu praporu / НАЧАЛЬНИК ШТАБА БАТАЛЬОНА

Zástupce velitele praporu ve vzdělávací činnosti / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Zástupce velitele praporu ve zbraních / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, НАЧАЛЬНИК АВТОМОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БАТАЛЬОНА, ТЕХНИК БАТАЛЬОНА

Zástupce velitele praporu v týlové službě / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА ПО ТЫЛУ

Velitel roty / КОМАНДИР РОТЫ

Zástupce velitele roty / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА РОТЫ

Zástupce velitele roty ve vzdělávací činnosti / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА РОТЫ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Starší technik / СТАРШИЙ ТЕХНИК, ТЕХНИК РОТЫ

Velitel čety / КОМАНДИР ВЗВОДА

Staršina roty / СТАРШИНА РОТЫ

Zástupce velitele čety / ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ВЗВОДА

Velitel družstva / КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

Činnosti dozorčí:

Dozorčí pluku / ДЕЖУРНЫЙ ПО ПОЛКУ

Pomocník dozorčího pluku / ПОМОЩНИК ДЕЖУРНОГО ПО ПОЛКУ

Dozorčí útvar / ДЕЖУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Dozorčí roty / ДЕЖУРНЫЙ ПО РОТЕ

Pomocník dozorčího roty / ДНЕВАЛЬНЫЙ ПО РОТЕ

Stráž – karaul / КАРАУЛ

Dozorčí parku / ДЕЖУРНЫЙ ПО ПАРКУ

Pomocník dozorčího parku / ДНЕВАЛЬНЫЙ ПО ПАРКУ

Řidič mechanik dozorčích vozidel / МЕХАНИК – ВОДИТЕЛЬ (ВОДИТЕЛЬ) ДЕЖУРНОГО ТЯГАЧА 

Dozorčí ošetřovatel nebo sanitář instruktor / ДЕЖУРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР ИЛИ САНИТАРНЫЙ ИНСТРУКТОР

Pomocník ošetřovny / ДНЕВАЛЬНЫЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПУНКТУ

Dozorčí kontrolního stanoviště / ДЕЖУРНЫЙ ПО КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМУ ПУНКТУ

Pomocník dozorčího kontrolního stanoviště / ДНЕВАЛЬНЫЙ ПО КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМУ ПУНКТУ

Dozorčí jídelny / ДЕЖУРНЫЙ ПО СТОЛОВОЙ

Pracovníci kuchyně / РАБОЧИЕ В СТОЛОВУЮ

Dozorčí štábu pluku / ДЕЖУРНЫЙ ПО ШТАБУ ПОЛКА

Dozorčí signalista-bubeník / ДЕЖУРНЫЙ СИГНАЛИСТ-БАРАБАНЩИК

Poslové kurýrní služby / ПОСЫЛЬНЫЕ

Požární hlídka / ПОЖАРНЫЙ КАРАУЛ/ПОЖАРНЫЙ РАСЧЕТ

PODÚTVARY NAPŘ.

Oddíl optického průzkumu отд оптической разведки / ОТДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ

батарея управления a pod ní Průzkumná četa взвод разведки / БАТАРЕЯ УПРАВЛЕНИЯ, ВЗВОД РАЗВЕДКИ

ремрота / РЕМОНТНАЯ РОТА

Самоходный дивизион 3я батарея, funkce Каптерщик спортзала

ВУД-1 ВЗВОД УПРАЛВЕНИЯ ДИВИЗИОНА-1