Menu Zavřeno

Samostatné útvary mimo běžnou strukturu CGV

Následující útvary nepodléhaly běžné struktuře velení v divizích, byly samostatné, část pod velením štábu skupiny vojsk v Milovicích, některé dokonce pod velením z Moskvy. V rámci CGV však byly začleněny z hlediska zásobování a provozních záležitostí.

122. raketová brigáda Hranice na Moravě – Libavá

9K76 Temp-S (OTR-22) – dostřel až 1000 km. Ve výzbroji brigády bylo 39 raket 9M76 – z toho 13 cvičných, 24 odpalovacích zařízení 9P120 na vozidlech MAZ-543.

185. raketová brigáda Turnov

Ve výzbroji 9K72 Elbrus v počtu 12 odpalovacích zařízení 9P117M na vozidlech MAZ-543. Dostřel raket 8K14 je až 280 km. V polovině 70. let se jeden oddíl nacházel v Hvězdově, ostatní dva v Trutnově.

442. raketová brigáda Hvězdov

Brigáda vznikla ze samostatných raketových oddílů tankových a motostřeleckých divizí v roce 1989. Ve výzbroji brigády byl raketový komplex 9K79 Točka s dostřelem do 70 km v počtu 18 odpalovacích zařízení 9P129 na vozidlech BAZ-5921.

5. protiletadlová raketová brigáda Kuřívody

Dříve 919. samostatný protiletadlový raketový pluk. Brigáda měla ve výzbroji 27 komplexů 2K11 Krug, skládala se ze 3 oddílů. Každý oddíl měl ve výzbroji 8 kusů ZSU-23-4 nebo ZU-23, stanici zjištění cílů 1S12 a tři baterie 2K11 Krug. Každá baterie měla stanici navedení raket 1S32 a tři transportní a nabíjecí vozidla 2T6. Od roku 1989 začala být brigáda vyzbrojována systémem Buk-M1.

211. gardová dělostřelecká brigáda Jeseník

Dělostřelecká brigáda byla vybavena 48 kusy 152 mm samohybných houfnic 2S5 Hyacint, 48 kusů 152 mm houfnic D-20 a později Hyacint-P. Pro převoz houfnic D-20 měla ve vozovém parku vozy KrAZ-255V. V 80. letech zde byly umístěny také samohybné houfnice vz. 77 DANA.

901. samostatný výsadkový útočný prapor Riečki

901. odšb byl začleněn do CGV 20.11.1979. Ve výzbroji byla vozidla BMD-1 a BTR-D. PRapor měl také k dispozici letku Mi-8 v počtu asi 20 strojů z 238. samostatného vrtulníkového pluku ve Sliači. V roce 1989 byl přesunut z CGV do Pobaltského vojenského okruhu. Dnes je součástí 45. samostatného průzkumného pluku Specnaz VDV.

670. samostatná rota Specnaz GRU Lázně Bohdaneč

670. rota byla vytvořena v roce 1981, nejdříve byla umístěna v Luštěnicích. Následně v Lázních Bohdaneč. Po roce 1991 byla začleněna do 16. samostatné brigády Specnaz GRU.

563. a 1257. samostatné pontonové a mostové prapory Vrchbělá a Olomouc.

Prapory byly vybaveny běžnou technikou – pontonovými mostními parky (PMP), přepravovanými na 38 vozidlech KrAZ-255V, loděmi BMK-T, obojživelnými transportéry PTS-10 a pásovými samohybnými soulodími GSP.563. prapor se pravděpodobně podřizoval velení CGV v Milovicích, 1257. se podřizoval velení 28. armádního korpusu v Olomouci. V létě 1979 se při cvičení na Labi u obce Horní Počáply podařilo 1257. praporu postavit most ve dne za 13 minut a 42 vteřin, v noci za podmínek plného maskování za 29 minut a 54 vteřin.

7. spojovací brigáda Milovice – Olomouc

Brigáda měla ve výzbroji vozidla radioreleového spojení R-404 a R-409, stanici troposférického spojení R-412, prostředky radiového spojení, kosmického spojení, aparaturu kabelového spojení a aparaturu utajeného spojení ZAS. Byla součástí struktury KGB a nacházela se ve dvou posádkách – v Milovicích u obce Benátecká Vrutice a v Olomouci. Další podřízená pracoviště byla například v Konicích (Ludmírov), Voděradech (Slovensko), Jiřicích. Laboratoř kontrolně-měřících přístrojů byla v Luštěnicích.

130. samostatný spojovací pluk Jiřice

Pluk byl vybaven velitelsko-štábními vozy R-145BM na vozidle BTR-60PB, R-156 na vozidle BTR-60PB, R-137B, P-240BT.

57. samostatný radiotechnický prapor Neratovice

Prapor byl umístěn v polích za městem, vybaven prostředky spojení. Důstojnický sbor byl umístěn v bytech ve městě.

129. samostatný prapor chemické ochrany Jeseník, Červená Voda

Prapor byl umístěn v Jeseníku do roku 1986, poté se přesunul do Červené Vody. Tam byl společně s protiletadlovým raketovým plukem 48. motostřelecké divize Vysoké Mýto. 129. prapor měl ve výzbroji 56 kusů techniky, včetně těchto vozidel: PRCHM – pojízdná opravárenská chemická dílna, vozidlo sanitárního ošetření vybavení, sanitní automobil UAZ-452, traktor Bělorus. Téměř všechny vozy kromě UAZů byly s přívěsy. Prapor měl 136 lidí, z toho bylo asi 30 důstojníků a praporčíků a vojáků s následnou službou.