Menu Zavřeno

Ošetřovna

МЕДПУНКТ – МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ ПОЛКА

Ošetřovna je často samostatná budova, obvykle menší než ostatní. Může být přízemní i vícepatrová, dle stavebních dispozic. Na následujících fotografiích najdete ošetřovnu 585. dělostřeleckého pluku v Klášterci. Je tvořena následujícími pracovišti a funkcemi.

Náčelník zdravotnické služby /
Начальник ПМП

Starší lékař pluku /
Старший врач полка

Mladší doktor /
Младший врач

Zubař /
Зубной врач

Zdravotník /
Фельдшер

Sanitář /
Санитар

Elektromechanik /
Электромеханик

Radista /
Радиотелеграфист

Instruktor dezinfekčních prostředků /
Санинструктор-дезинфектор

Náčelník lékárny /
Начальник аптеки

Kuchař /
Повар

Řidiči /
Шоферы

Oddělení sběru a evakuace raněných: /
Отделение сбора и эвакуации раненых:

Sanitární instruktor oddělení /
Санинструкт-командир отделения

Sanitáři – nosítkáři /
Санитары носильщики

Řidiči – sanitáři /
Водители-санитары