Menu Zavřeno

Noviny

Noviny a časopisy dodávané na útvary.

Pro útvary Střední skupiny vojsk byly dodávány jak centrální noviny ze SSSR, které byly dodávány letecky, tak i noviny tištěné v Milovicích a na velitelstvích divizí.

Denně vycházely v SSSR noviny Pravda, Izvěstija, Komsomolskaja Pravda, Sovětskaja Rossija. Tyto deníky obvykle dostávaly všechny útvary povinně, byly hrazeny z vojenského rozpočtu.

Z časopisů povinně odebíraných to bylo Novoje vremja.

Z vojenských tiskovin byly na útvary ze SSSR dodávány následující: deník Krasnaja zvězda, měsíčník Staršina-Seržant, Sovětskij voin.

V Milovicích v jedné z budov areálu štábu Střední skupiny vojsk byla redakce a tiskárna vojenských novin vydávaných pouze pro Střední skupinu vojsk Sovětskij soldat.

V každé divizi také vycházely různé noviny, například Krasnoje znamja u 30. motostřelecké divize ve Zvolenu, Na straže Rodiny, Za našu sovětskuju rodinu.

Další noviny, dodávané do některých útvarů byly Argumenty i fakta, Sovětskij sport.

Z časopisů to byly Rověsnik, Junosť, Sovětskij ekran, Nauka i žizň, Znanije – Sila, Směna, Ogoněk.